Samlingsplatsen för att utveckla hälsa och arbetsmiljö

HPI har i Plustoo utvecklat ett Arbetsgivarkonto som kommer förenkla samarbetet mellan er som företagshälsa och era kunder.


I den första versionen av Arbetsgivarkontot finns tjänsten SAM-testet tillgänglig för arbetsgivaren


Vi rekommenderar redan nu att tagga enkätlänkar och enskilda deltagares tester i Plustoo med rätt Arbetsgivare, så allt är förberett inför lanseringen, se hur i guiden Arbetsgivarkonto - Lägg till och koppla Arbetsgivare.