Samlingsplatsen för att utveckla hälsa och arbetsmiljö

HPI har i Plustoo utvecklat ett Arbetsgivarkonto som kommer förenkla samarbetet mellan er som företagshälsa och era kunder.


I den första versionen av Arbetsgivarkontot finns funktionen för digitalt signerade intyg och bevakning som är kopplade till Medicinska kontroller. När läkaren digitalt signerar ett tjänstbarhetsintyg eller utlåtande så publiceras det automatiskt på arbetsgivarens konto. Det skapas också automatiskt en bevakning för när nästa medicinska kontroll ska genomföras. Plustoo kommer att påminna när det blir dags.


Arbetsgivaren kommer även kunna lista alla medarbetare som har ett tjänstbarhetsintyg för en viss medicinsk kontroll. Arbetsgivaren kan dessutom söka på namn/personnummer för att få aktuell status för medarbetaren.


HPI planerar sedan att gå vidare med att erbjuda uppladdning av filer och kommunikation. Arbetsgivaren kan också erbjudas att förhandsgranska/redigera texter/samtycken till enkätlänkar och ladda upp deltagarlistor.


Denna utveckling kommer att skapa förutsättningar för ett mer effektivt och säkert samarbete, och blir den naturliga samlingsplatsen för er på företagshälsan och era kunder.


Vi rekommenderar redan nu att tagga enkätlänkar och enskilda deltagares tester i Plustoo med rätt Arbetsgivare, så allt är förberett inför lanseringen, se hur i guiden Arbetsgivarkonto - Lägg till och koppla Arbetsgivare.