INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   


Skapa rapport för Medicinsk kontroll

I Plustoo PC klickar du på "Skapa rapport" i huvudmenyn, och välj "Medicinsk kontroll".Välj vilka du vill inkludera i din rapport

1. Välj vilka kontroller du vill inkludera samt ange "Totalt antal inbjudna"

På fliken "Inställningar" väljer du vilka kontroller du vill inkludera. Förvalt är "Alla" kontroller. Tänk på att om du istället för Alla väljer tex Allergiframkallande kemiska produkter + Fibrosframkallande damm, då kräver du att deltagarna ska ha genomfört båda dessa kontroller i samma test.  


Genom att ange "Totalt antal inbjudna (underlag för deltagande och bortfall i rapporten)" skrivs detta ut i rapporten samt antal som "Inte svarat på inbjudan" räknas ut (Totalt antal inbjudna - Tackat nej till att delta - inkluderade i staplarna = Inte svarat på inbjudan).


Om du valt "Alla" eller "Handintensivt arbete" kan du även göra urval på "Inkludera Klinisk undersökning för Handintensivt arbete", se mer i Skapa lista med deltagare för klinisk undersökning.

 


2. Välj Organisation/Underorganisation, Projekt eller Kriterier

Börja med att välja vilken grupp du vill inkludera i din rapport genom att välja aktuell:


Vill du avgränsa din grupp ytterligare efter tex kön, chefer, enskilda deltagare klickar du på "Utökat urval" för att ta fram fler flikar.3. Välj Testnr/-datum

Avgränsa eventuellt den valda Organisationen/Underorganisationen eller Projektet genom att välja:  

 • Vilket av deltagarens testnummer du vill inkludera. Vi rekommenderar att du i de allra flesta fall väljer "Senaste" för att inkludera varje deltagares senast genomförda Medicinska kontroll.
 • TIdsperiod när de Medicinska kontrollerna är genomförda, OCH om du avgränsar med tidsperiod, även välja "Testnummer inom testdatum" (eller "Testdatum inom projekt" om du i steg 1 valde grupp utifrån Projekt)
4. Välj vilka sidor som ska ingå samt lägg till Rubrik

På fliken "Sidinst." väljer du vilka sidor du vill inkludera i rapporten under "Valda sidor". Visar du rapporten i PowerPoint kan du självklart även redigera sidorna direkt i PowerPointen.


Anger du en "Rapporttitel" blir det Huvudrubrik på respektive sida, medan "Rapportinformation" blir en Underrubrik på respektive sida.


 


Bearbeta och visa rapport samt ta fram deltagarlista eller kommentarer

När du valt ut vilken grupp du vill titta på, klickar du på "Bearbeta".


Fliken "Resultat" visas och deltagarna listas som antingen "Inkluderade i vald statistikbearbetning" (mittenkolumnen - grön markering) eller  "Exkluderade i vald statistikbearbetning" (högerkolumnen - blå markering).


Du kan nu ta fram:

 1. Visa rapport = rapporten med diagram i PDF eller PowerPoint
 2. Se deltagare och anteckningar
  • Inkluderade eller exkluderade deltagare
  • Anteckningar från inkluderade tester
   • Kommentarer från Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande
   • Förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre arbetsmiljö (från Utlåtande)
   • Deltagaren kommentarer från när hen besvarade enkäten


1. Visa rapport i PDF eller PowerPoint

För att visa rapport, klicka på "Visa rapport" och välj om du vill visa i PDF eller PowerPoint.
2. Ta fram deltagarlista på inkluderade eller exkluderade deltagare 

För att ta ut en deltagarlista, klicka på "Se deltagare och anteckningar" och välj i pop-upen om du vill ta ut en lista på Inkluderade eller Exkluderade deltagare. Välj sedan om du vill ta ut listan i Excel eller PDF. Klicka slutligenpå OK,


3. Ta fram kommentarer/anteckningar

För att ta ut kommentarer/anteckningar, klicka på "Se deltagare och anteckningar" och välj i pop-upen vilka kommentarer/anteckningar du vill ta ut 

 • Kommentarer från Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande
 • Förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre arbetsmiljö (från Utlåtande)
 • Deltagaren kommentarer från när hen besvarade enkäten