Medicinska kontroller - Övergripande

Medicinska kontroller - Arbetsprocessen
Innehåll HPI:s tjänst Medicinska kontroller i arbetslivet Digital hälsodeklaration, som besvaras digitalt via smartphone, läsplatta eller dator. Underl...
Tors, 24 nov., 2022 vid 4:53 E.M.
FAQ - Medicinska kontroller
Vanliga frågor kring Medicinska kontroller i arbetslivet Klicka på din fråga för att komma till svaret: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Måste alla läkare so...
Tors, 24 nov., 2022 vid 4:55 E.M.
Medicinska kontroller - Statistikguide
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skapa rapport för Medicinsk kontroll Välj vilka du vill inkludera i din rapport 1. Välj vilka kontroller du vill inkludera samt ang...
Tors, 24 nov., 2022 vid 4:23 E.M.
Lägg till eller redigera Specialistkompetens för läkare
För läkare krävs en angedd Specialistkompetens för att digitalt signera Tjänstbarhetsintyg. Du lägger enkelt till din Specialistkompetens själv enligt nedan...
Fre, 26 nov., 2021 vid 9:23 F.M.
Utlåtande efter Medicinsk kontroll i Plustoo PC
Utlåtande efter Medicinsk kontroll i Plustoo PC Vilken Medicinsk kontroll som ingår för deltagaren bestämmer ni då ni skapar enkätlänken, alternativt lä...
Tis, 3 Maj, 2022 vid 1:37 E.M.
Tjänstbarhetsintyg efter Medicinsk kontroll i Plustoo
Vilken Medicinsk kontroll som ingår för deltagaren bestämmer ni då ni skapar enkätlänken, se mer i guiden Anpassad enkätlänk i plustoo.com , alternativt län...
Ons, 4 Maj, 2022 vid 11:20 F.M.
Logga in i Plustoo - läkarstöd bedömning
Logga in i Plustoo för läkarstöd bedömning    För utförande av medicinsk kontroll och stöd i bedömning samt att kunna utfärda tjänstbarhetsintyg eller ...
Fre, 25 nov., 2022 vid 12:04 E.M.
Film - Tjänsten Medicinska kontroller i arbetslivet
Tors, 16 mar., 2023 vid 3:38 E.M.