Vi rekommenderar redan nu att tagga enkätlänkar och enskilda deltagares tester i Plustoo med rätt Arbetsgivare, så allt är förberett inför lanseringen.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   

 

Lägg till ny Arbetsgivare

Du börjar med att lägga till Arbetsgivarna till er databas. Alla uppgifter (Bolagsnamn, Bransch och Antal anställda) hämtas automatiskt från Bolagsverket. Du kan med fördel lägga till flera Arbetsgivare redan nu på förhand.


När du sedan beställer enkätlänkar eller arbetar med deltagarnas tester väljer du en av era tillagda Arbetsgivare i en rullista.


Enklast lägger du till nya arbetsgivare i www.plustoo.com (se bild nedan), men du kan även lägga till arbetsgivare i Plustoo PC (se andra bilden - Lägg till Arbetsgivare i Plustoo PC).  

(Se här hur du loggar in i www.plustoo.com)

  

Lägg till Arbetsgivare i www.plustoo.com 


Lägg till Arbetsgivare i Plustoo PCKoppla enkätlänk till Arbetsgivare

För att deltagarnas tester automatiskt ska få rätt Arbetsgivare kopplad till sig, lägger du med fördel till Arbetsgivare redan på din enkätlänk i www.plustoo.com (på samma sätt som ni på förhand väljer Organisation på Anpassade enkätlänkar). Se här hur du arbetar med Arbetsgivare på Anpassade enkätlänkar.


Koppla enkät till Arbetsgivare i www.plustoo.comKoppla Arbetsgivare till deltagarens test

På fliken Information i Plustoo PC kopplar du Arbetsgivare till deltagarens test (på samma sätt som Organisation).


Börja alltid med att söka efter Arbetsgivaren i rullistan (1), om Arbetsgivaren inte finns lägger du till den via knappen Lägg till (2).