INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   

Skapa Arbetsgivarkonto

Enklast skapar du nya Arbetsgivarkonton i Plustoo.com. Du hittar Arbetsgivarkonto i menyn (bild 1). Det är även möjligt att skapa Arbetsgivarkonton i programvaran Plustoo. Klicka på ikonen Arbetsgivarkonto i menyraden, och sedan ikonen Lägg till (bild 2).


Bolagsnamn, Bransch och Antal anställda hämtas automatiskt från Bolagsverket utifrån organisationsnummer.Lägg till vilka hos arbetsgivaren som har tillgång till Arbetsgivarkontot

I programvaran Plustoo lägger du som företagshälsa till vilka hos arbetsgivaren som ska ha tillgång till Arbetsgivarkontot. Du bestämmer även till vilka hos arbetsgivaren som har möjlighet att ladda ned Tjänstbarhetsintyg (kräver extra behörighet). Resterande hos arbetsgivaren har endast möjlighet att se datum etc för Tjänstbarhetsintyget och inte kommentarer mm.


  1. Klicka på ikonen "Arbetsgivarkonto" i menyraden. 
  2. Dubbelklicka på aktuellt Arbetsgivarkonto. 
  3. Klicka på ikonen "Lägg till användare" i den nya menyraden.
  4. Lägg in uppgifterna och välj "ok".


Koppla enkätlänk till Arbetsgivarkonto

Lägg till Arbetsgivarkonto på enkätlänken för att koppla alla deltagares tester som besvarar enkätlänken till rätt Arbetsgivarkonto. Se mer i guiden Anpassade enkätlänkar.Koppla deltagarens test till Arbetsgivarkontot

Om deltagarens test inte redan är kopplat till ett Arbetsgivarkonto, kan du lägga till det på respektive test både i Plustoo.com och i programvaran Plustoo. I Plustoo.com gör du det på sidan "Prolog". I programvaran Plustoo gör du det på fliken "Information".