När statistikmenyn öppnas visas de flikar som används för ett standardurval. Vilka flikar som visas varierar lite beroende på metod. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval.


Nedan ser du skillnaden mellan standardurval och utökat urval i de olika metoderna.


HÄLSOPROFILBEDÖMNING (HPB)


Standardurval


Utökat urval
HPI KONDITIONSTEST PÅ CYKEL (KPC)


StandardurvalUtökat urval
HPI ARBETSPLATSPROFIL (APP)


StandardurvalUtökat urval
HPI HÄLSOSCREENING (HS)


StandardurvalUtökat urvalHPI BLODPROFIL (BLP)


Standardurval


Utökat urval

AUDIT


StandardurvalUtökat urval