Under utbildningen kommer ni ibland bli indelad i mindre digitala grupper. För att komma in i ”ditt” rum behöver du inte göra något utan det sker automatiskt.


Kursledaren kommer att ”gå runt” i era digitala rum och stämma av hur det går med diskussionsuppgiften samt om ni har några frågor.Har ni en fråga och vill att kursledaren ska komma till ert rum kan någon av er i gruppen:

    Klicka på ”Ask for help” som ni hittar längst ned i den svarta listen. 

    Ett nytt fönster öppnas med texten ”You can invite the host to this Breakout Room for assistance”.

    Klicka på ”Invite Host” så kommer kursledaren till ert rum så snart hen har möjlighet.