Lägg till din specialistkompetens/yrkesroll för att digitalt signera tjänstbarhetsintyg/utlåtande.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Lägg till din specialistkompetens (läkare)

Första gången du som läkare digitalt signerar ett tjänstbarhetsintyg visas en pop up, där du får välja din Specialistkompetens i en rullista (genom att klicka på den lilla pilen till höger). 


Vi rekommenderar att du i möjligaste mån väljer en av de fördefinierade specialistkompetenserna, men om det inte är möjligt kan du välja det nedersta valet "Specialistkompetens inom annan jämförlig specialitet" och i fritext ange en annan specialistkompetens. Tänk då på att börja med att skriva "Specialistkompetens inom ....." för att det ska visas vid den digitala signeringen.


Den angivna specialistkompetensen sparas på din användare så du behöver endast ange din specialistkompetens en gång.

Lägg till din yrkesroll

Lägg till din yrkesroll genom att klicka på ikonen "Kundinfo" och sedan knappen "Lägg till eller redigera Specialistkompetens". 

Välj "Specialist i annan jämförlig specialitet" i rullistan, och skriv sedan din Yrkesroll i fritextfältet. Klicka slutligen Spara.