För hjälp vid presentation av statistik av Hälsoprofilbedömning se bifogad PDF.