Hälsoprofilbedömning

HPB statistik - Ett urval visar nuläge på en organisation eller grupp
1. Öppna statistiken för HPB  Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB. När statistikmenyn öppnas...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:46 PM
Hälsoprofilbedömning - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för Hälsoprofilbedömning. Se bifogad PDF.
Fre, 8 mar., 2019 at 2:27 PM
HPB statistik - Jämför med referensdata
1. Kontrollera att du valt Bransch för din Organisation För att kunna jämföra din Organisation med HPI referensdatabas måste du ange Bransch för din Organi...
Tis, 6 mar., 2018 at 1:53 PM
Tips vid genomförande av HPB
Generella tips för Plustoo och HPB hittar du i våra FAQ Hur fyller jag lättast i frågor i Plustoo? Hur vet jag att profilen är komplett? ...
Tors, 30 nov., 2017 at 11:34 AM
Fysik aktivitet, Minutstaplar och "Fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv"
Många överskattar sin fysiska aktivitet. För att hjälpa deltagaren att reflektera över sin fysiska aktivitet har vi valt att bryta ned frågorna om Fysisk ...
Fre, 22 dec., 2017 at 10:18 AM
Val av konditionstest, cykel och effekt
Val av konditionstest Välj om deltagaren: Genomför Ekblom Bak-test (rekommenderas) Genomför Åstrandtest Är sjuk eller av annan anledni...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:25 PM
Mediciner och medicinlista
Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:16 AM
Stillasittande
Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa, även för de som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen minst 150 min/v med minst måt...
Ons, 12 juli, 2017 at 8:20 AM
AUDIT-C
En förhöjd alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan orsaka sjukdom, olyckor och i vissa fall död. Riskbruk kan även leda till missbruk om det in...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:06 AM
Blodtryck och Diabetes
Blodtryck Enligt Fyss 2015 har minst 25 % av svenska folket hypertoni (högt blodtryck) eller tar blodtryckssänkande medicin. Antal personer med h...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:31 PM