Hälsoprofil

HPB statistik - Ett urval visar nuläge på en organisation eller grupp
Öppna statistiken för HPB  Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB. När statistikmenyn öppnas så är Ett...
Fre, 1 nov., 2019 at 12:15 PM
Min deltagare cyklade inte, hur gör jag då?
Gå till fliken Inst. KPC och klicka i radioknappen ”Deltagaren är sjuk eller kan av annan orsak inte genomföra HPI Konditionstest... ...
Tors, 14 juli, 2016 at 11:36 AM
Hälsoprofilbedömning - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för Hälsoprofilbedömning. Se bifogad PDF.
Fre, 1 nov., 2019 at 9:20 AM
HPB statistik - Jämför med referensdata
Öppna statistiken för HPB och välj "Jämför med referensdatabas"  Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB o...
Fre, 1 nov., 2019 at 12:16 PM
Tips vid genomförande av HPB
Generella tips för Plustoo och HPB hittar du i våra FAQ Hur fyller jag lättast i frågor i Plustoo? Hur vet jag att profilen är komplett? Pro...
Tors, 31 Okt, 2019 at 2:05 PM
Statistik - Jämförelse mellan Hälsoprofilbedömning och Hälsoscreening
Statistikjämförelsen mellan Hälsoprofilbedömning och Hälsoscreeningen görs ALLTID i Hälsoprofilbedömningsstatistiken och presenteras i en statistikrapport u...
Ons, 27 nov., 2019 at 3:53 PM
Fysik aktivitet, Minutstaplar och "Fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv"
Många överskattar sin fysiska aktivitet. För att hjälpa deltagaren att reflektera över sin fysiska aktivitet har vi valt att bryta ned frågorna om Fysisk a...
Fre, 1 nov., 2019 at 9:51 AM
Val av konditionstest, cykel och effekt
Val av konditionstest Välj om deltagaren: Genomför Ekblom Bak-test (rekommenderas) Genomför Åstrandtest Är sjuk eller av annan anledni...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:25 PM
Mediciner och medicinlista
Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:16 AM
Stillasittande
Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa. Risken verkar vara störst för dem som är fysiskt inaktiva. Frågorna om stillasittan...
Tors, 31 Okt, 2019 at 2:15 PM