Hälsoprofil

Hälsoprofil statistik - Ett urval visar nuläge på en organisation eller grupp
Öppna statitstikdelen genom att klicka på Skapa rapport  Under skapa rapport väljer du för vilken tjänst som du vill genomföra statistikbearbetni...
Fre, 26 feb., 2021 at 2:25 E.M.
Min deltagare cyklade inte, hur gör jag då?
Gå till fliken Inst. KPC och klicka i radioknappen ”Deltagaren är sjuk eller kan av annan orsak inte genomföra HPI Konditionstest... ...
Tors, 14 juli, 2016 at 11:36 F.M.
Hälsoprofil- Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för Hälsoprofiler. Se bifogad PDF.
Fre, 28 Maj, 2021 at 2:55 E.M.
HPB statistik - Jämför med referensdata
Öppna statistiken för HPB och välj "Jämför med referensdatabas"  Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB o...
Fre, 1 nov., 2019 at 12:16 E.M.
Tips vid genomförande av HPB
Generella tips för Plustoo och HPB hittar du i våra FAQ Hur fyller jag lättast i frågor i Plustoo? Hur vet jag att profilen är komplett? Pro...
Tors, 31 Okt, 2019 at 2:05 E.M.
Statistik - Jämförelse mellan Hälsoprofil och Hälsoscreening
Statistikjämförelsen mellan Hälsoprofiler och Hälsoscreeningen görs ALLTID i Hälsoprofilstatistiken och presenteras i en statistikrapport utformad för Hälso...
Tis, 16 nov., 2021 at 12:25 E.M.
Fysik aktivitet, Minutstaplar och "Fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv"
Många överskattar sin fysiska aktivitet. För att hjälpa deltagaren att reflektera över sin fysiska aktivitet har vi valt att bryta ned frågorna om Fysisk a...
Fre, 1 nov., 2019 at 9:51 F.M.
Val av konditionstest, cykel och effekt
Val av konditionstest Välj om deltagaren: Genomför Ekblom Bak-test (rekommenderas) Genomför Åstrandtest Är sjuk eller av annan anledni...
Fre, 22 dec., 2017 at 1:25 E.M.
Mediciner och medicinlista
Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera...
Fre, 22 dec., 2017 at 11:16 F.M.
Stillasittande
Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa. Risken verkar vara störst för dem som är fysiskt inaktiva. Frågorna om stillasittan...
Tors, 31 Okt, 2019 at 2:15 E.M.