Här finns produktblad och presentationer för Hälsoprofil att ladda hem.


Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil 


Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofil är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofil är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.