Hälsoscreening

Hälsoscreening statistik - Urval på riskgrupp
För att göra statistik på HPI Hälsoscreening klicka på ikonen HS Välj organisation under organisationsfliken i genom att sätta bock i kryssrutan för ak...
Ons, 22 nov., 2017 at 10:22 AM
Hälsoscreening statistik - Ett urval
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn för Hälsoscreening klickar du på statistikikonen f...
Ons, 22 nov., 2017 at 10:23 AM
Hälsoscreening - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för HPI Hälsoscreening. Se bifogad PDF.
Fre, 1 nov., 2019 at 9:21 AM