Hälsoscreening

Hälsoscreening statistik - Urval på riskgrupp
För att göra statistik på HPI Hälsoscreening klicka på ikonen HS Välj organisation under organisationsfliken i genom att sätta bock i kryssrutan för ak...
Ons, 22 nov., 2017 at 10:22 AM
Hälsoscreening statistik - Ett urval
Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn för Hälsoscreening klickar du på statistikikonen f...
Tors, 2 jan., 2020 at 8:53 AM
Hälsoscreening - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för HPI Hälsoscreening. Se bifogad PDF.
Fre, 28 Maj, 2021 at 2:56 PM