Hälsoscreening

Hälsoscreening - statistik Urval på riskgrupp
För att göra statistik på HPI Hälsoscreening klicka på ikonen HS Välj organisation under organisationsfliken i genom att sätta bock i kryssrutan för a...
Tis, 5 dec., 2023 vid 11:10 F.M.
Hälsoscreening - Presentera statistik
Hjälper dig presentera statistik för HPI Hälsoscreening. Se bifogad PDF.
Tis, 5 dec., 2023 vid 11:11 F.M.
Hälsoscreening - Beskrivning
Under utveckling
Tis, 5 dec., 2023 vid 11:11 F.M.