För att göra statistik på HPI Hälsoscreening klicka på ikonen HS


Välj organisation under organisationsfliken i genom att sätta bock i kryssrutan för aktuell organisation.


Gå in på fliken Fysiskt aktiv/medicin/grupp


Förvalt är att samtliga risk-och friskgrupper är ibockade. Klicka ur bockarna för de grupper som INTE ska vara med i urvalet. I exemplet nedan har vi valt att endast göra urval på Röd riskgrupp.


Klicka därefter på Bearbeta


De deltagare som nu listas som Godkända på Resultatfliken är de deltagare som är i Röd riskgrupp.  


För att skriva ut en lista på deltagarna i riskgruppen klickar du på Skriv ut godkända