Installation:


Installationen av Plustoo™ är smidig och kräver inte att ni är lokal administratör på er dator. Men för att köra Plustoo™ på era datorer så måste ni ha en mjukvara som heter .NET Framework 4.5.1 enligt ovanstående mjukvarukrav. Många datorer levereras med .NET Framework 4.5.1. Men om ni inte har det så hämtas mjukvaran kostnadsfritt från Microsoft och installeras automatiskt när Plustoo™ installeras. För installation av .NET Framework 4.5.1 så krävs att ni är lokal administratör på er dator.


Själva installationen är mycket enkel för användarna, vi skickar ut ett välkomstmail med två länkar, en som först kontrollerar att användarens dator har grundkraven (Microsoft.NET 4.5.1 och förstås Microsoft XP) och installerar .NET om det behövs. När det är färdigt, eller om .NET redan finns så startas ett litet program som endast kontrollerar att kommunikationen med våra servrar är upprättad (detta program installeras inte, det bara körs en gång som ett extra test). När det är färdigt klickar användaren på den andra länken i välkomstmailet och då körs Plustoo-applikationen igång (tankas ned första gången ca 20-30 MB) och användaren anger ett lösenord som envägskrypteras och lagras hos oss (icke-återkallningsbart).


Vid en normal installation så måste användarna ha rättigheter att skapa en genväg i deras egen startmeny och skrivbordet i Windows eftersom vi lägger genvägar där.


Normal installation där genväg skapas på startmeny och skrivbord: 

https://deploy.se.prod.plustoo.com/Plustoo%20(PROD%20SE).application


Alternativ Installation:


Vid en normal installation så måste användarna ha rättigheter att skapa en genväg i deras egen startmeny och skrivbordet i Windows eftersom vi lägger genvägar där.
Om man i Citrix rensar användarprofilerna efter utloggning (eller använder roaming eller readonly profiles) så försvinner Plustoo och måste tankas ner igen nästa gång användaren loggar in då Plustoo ligger helt under användarens Windows-profil. Observera dock att data ligger kvar då den endast ligger på servern.


Vi erbjuder även en alternativ installation genom online ClickOnce. Installationen skapar inte några genvägar och kräver således inte skrivrättigheter till startmenyn eller skrivbordet. Denna installation kräver att ni alltid startar Plustoo via http-länken, men själva programfilerna är ändå mellanlagrade under Windows-profilen så de behöver inte tankas ner varje gång. Det vanligaste är att systemadministratörerna publicerar en http-länk till den här typen av installation på den gemensamma/delade startmenyn. Uppdateringar och dylikt fungerar som vid den vanliga installationstypen.


Alternativ installation där ingen genväg skapas:

https://deploy.se.prod.plustoo.com/Plustoo%20Online%20(PROD%20SE).application