Om felmeddelande "kan ej köra tillämpningsprogrammet" eller liknande dyker upp när du försöker starta Plustoo, kan det bero på otillåtna inställningar. Genom att rensa ClickOnce cachen tar man bort lokala inställningar och installerade filer för webbapplikationer som t.ex. Plustoo, det är möjligt att där finns några inställningar som skräpar. Det kan också finnas risk att fler program använder samma mappstruktur för sina ClickOnce filer.Börja med att avinstallera Plutsoo i kontrollpanelen (Under ”Lägg till/Ta bort ett program” eller ”Avinstallera ett program” beroende på Windows-version).


Rensa sedan ClickOnce så här:

  1. Tryck på Windows-tangent + R alternativt tryck på Windows start-knapp och välj kör.
  2. Skriv in ”%UserProfile%\AppData\Local\Apps\2.0” I fältet och tryck Enter.
  3. Ett fönster ska öppnas med sökvägen C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Local\Apps\2.0
  4. Du ser eventuellt en mapp med namn som ser ut ungefär som ”3Y336V58.2A0” samt ”Data”, du kan ta bort båda dessa.
    OBS! Om du ser flera eller många mappar med konstiga namn likt innan så kan det finnas fler installerade program som använder ClickOnce. Klicka in i de olika mapparna och se om det finns undermappar och filer med Plustoo som namn, i sådant fall har du hittat rätt och mappen ska rensas.


OBS! Försäkra dig om att du läst igenom och förstår guiden samt ringat in problemet innan du gör detta.


Installera sedan om Plustoo:


VIKTIGT! Microsoft Edge måste användas som webbläsare vid installationen!