Om ni får upp fönstret nedan så följ guiden för att ändra inställning så att ni kan starta Plustoo.Detta beror på att klienten/datorn av någon anledning inte tillåts av administratören att använda internet-program (ClickOnce Application), program som behöver internetuppkoppling för att kunna uppdatera sig och kommunicera data till och från klienten.


Orsaken till felet kallas "Click Once Trust Prompt Behavior".
Om du vill hitta lösning på problemet finns en bra guide för detta på Microsofts sida som vi rekommenderar.

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/deployment/how-to-configure-the-clickonce-trust-prompt-behavior


Begränsa ClickOnce Trust Prompt 
Begränsa förtroendeprompten så att lösningar måste signeras med Authenticode-certifikat som har känd identitet innan användarna uppmanas att fatta beslut om förtroende.


1. Öppna registerredigeraren på datorn. Sök "regedit" via Windows sökfunktion, också snabbval "Windows-knappen + S".


2. Hitta registernyckeln \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\.NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel
Finns inte denna registernyckel så skapa den.


3. Kontrollera, ändra eller skapa.
Registernyckeln för zon/strängvärde "Internet" ska vara AuthenticodeRequired.
Registernyckeln för zon/strängvärde "UntrustedSites" bör vara Disabled.
Övriga undernycklar berörs inte i detta fall.

Man måste vara lokal admin för att ändra i registerredigeraren.


User Prompting Registry key values


Rådgör gärna med din nätverksadministratör eller IT avdelning.