Beställ/arbeta med Enkätlänkar i plustoo.com

Generell enkätlänk i plustoo.com
Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com Logga in på plustoo.com ... ... från webbläsaren A...
Mån, 21 dec., 2020 at 10:50 AM
Anpassad enkätlänk i plustoo.com
Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com Logga in på plustoo.com ... ... från webbläsaren An...
Mån, 21 dec., 2020 at 10:16 AM
Organisationer i plustoo.com
Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com I första hand rekommenderar vi att du arbetar med Organis...
Mån, 21 dec., 2020 at 10:53 AM
Projekt i plustoo.com
Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com I första hand rekommenderar vi att du arbetar med Proj...
Mån, 21 dec., 2020 at 10:53 AM
Deltagarlista i Plustoo.com
Deltagarlista används när du vill: säkerställa att deltagarna får önskad organisationstillhörighet använda HPIs e-postutskick specificera vilka deltagar...
Mån, 21 dec., 2020 at 11:43 AM
E-postutskick i Plustoo.com
Använder du e-postutskick från HPI administrerar HPI utskicket av välkomstmejl med enkätlänken till samtliga deltagare. I e-postutskicket ingår även 2 påmin...
Mån, 21 dec., 2020 at 11:48 AM