Bevakning & påminnelser används för att hålla koll på när det är dags för deltagarnas nästa medicinska kontroll och för att planera ert arbete. 


Bevakning skapas automatiskt när ett Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande signeras. Det är även möjligt att skapa en manuell bevakning.  


Påminnelse skickas till på deltagaren 30 dagar innan datumet för "Uppföljning senast" om:

  • Deltagaren har ett Hälsokonto det planerade påminnelsedatumet (28-30 dagar innan "Uppföljning senast") och
  • Bevakningen är markerad att skicka en påminnelse (se mer längre ned i guiden under rubriken "Påminnelse skickas automatiskt om det är valt").INNEHÅLLSFÖRTECKNINGPåminnelsen publiceras på deltagarens Hälsokonto

Påminnelsen med all information publiceras på deltagarens Hälsokonto. Deltagaren notifieras via mejl till den e-postadress som deltagaren har registrerad på sitt Hälsokonto. För att deltagaren ska få en påminnelse behöver hen alltså ett Hälskonto. Se innehåll i mejl och påminnelser längre ned i guiden.
Översikt bevakning i Plustoo

Bevakning & påminnelser är tillgängligt både i Plustoo.com (lila markering) samt i programvaran Plustoo (orange markering). Högst upp finns en rad filterfunktioner (blå markering). Ni kan t ex söka efter enskilda deltagare, eller efter alla som inom kort rekommenderas genomföra en ny medicinsk kontroll för t ex Buller eller Fibrosframkallande damm.


Kolumner i tabellen (röda siffror)

1. Bevakning av = Typ av bevakning.


2. Uppföljning senast = När nästa besök/kontakt senast bör ske. För signerade Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande blir det automatiskt samma datum som "Nästa medicinska kontroll föreslås ske senast". 

Dock kan datumet för "Uppföljning senast" redigeras om ni av planeringsskäl vill ändra datum (utan att det påverkar datumet på det signerade Tjänstbarhetsintyget/Utlåtandet).


3. Påminnelse till deltagarens Hälsokonto = Status för påminnelsen till deltagarens Hälsokonto. Det finns 4 olika: 

  • Planerad ÅÅÅÅ-MM-DD = datum när påminnelsen kommer skickas till deltagaren. 30 dagar innan "Uppföljning senast" (D).
  • Skickad ÅÅÅÅ-MM-DD = datum när påminnelsen skickades till deltagaren (B).
  • Ej Hälsokonto = deltagaren har ännu inget Hälsokonto ELLER hade inget Hälsokonto det datum som påminnelsen skulle skickats. (A)
  • Tomt = bevakningen är inte markerad att skapa en påminnelse till deltagaren ELLER Hälsokonto skapades mindre än 27 dagar innan "Uppföljning senast" (dvs deltagaren har nu ett Hälsokonto, men hade inget Hälsokonto det datum som påminnelsen skulle skickats = ingen påminnelse skickades till deltagaren). (C) 


4. Tjänstbarhetsintygets sista giltighetsdag = Sista giltighetsdag för Tjänstbarhetsintyget. 


5. Arbetsgivarkonto, Organisation, Kostnadsställe mm = Info om Arbetsgivarkonto, Organisation, Projekt, Kostnadsställe, Förnamn, Efternamn, Personnummer.
Påminnelse skickas automatiskt om det är valt

När ett Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande signeras skapas automatiskt en bevakning. För alla automatiskt skapade bevakningar är påminnelse förvalt (röd markering). Datum för påminnelsen är automatiskt 30 dagar innan "Uppföljning senast" (blå markering).


Du kan ändra kryssrutan "Påminnelse till deltagarens Hälsokonto" (röd markering) både på befintliga och nya manuella bevakningar (orange markering).Manuella bevakningar

Du skapar enkelt en manuell bevakning genom "Ny bevakning" i menyraden under Bevakningar (orange markering). Fält markerade med * är obligatoriska.


Om du väljer att skapa en "Övrig" bevakning, visas ett nytt fält där du skriver in vad som bevakas. Tänk på att texten du skriver här visas på deltagarens Hälsokonto (se ex längst ned i guiden för TBE-vaccin).
Innehåll i mejl och på Hälsokontot

Nedan ser ni vilken text som visas i mejl respektive på Hälsokontot för de olika typerna av påminnelser:

  • Tjänstbarhetsintyg
  • Utlåtande
  • Lungröntgen
  • Övrigt

Texterna finns på svenska och engelska. De går inte att redigera.


Mejlet


Tjänstbarhetsintyg


UtlåtandeLungröntgenÖvrigt