Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av SAM-testet. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Uppdragsdialog 

 • Arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter av revision av arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsgivarens syfte med att göra SAM-testet.
 • Beskriv syftet med SAM-testet.
  Kunden får koll på statusen i sitt arbetsmiljöarbete utan att tolka en enda paragraf.
 • Beskriv för arbetsgivaren att testet är ett ledningstest och skall göras i antingen ledningsgruppen eller i samverkan och då lämpligast på arbetsmiljökommittén.

 • Beskriv att SAM-testet genomförs i kundens Arbetsgivarkonto (www.plustoo.com)
 • Beskriv för arbetsgivaren hur testet går till. Hur de direkt efter att testet är klart får ett resultat och en handlingsplan med de områden där de behöver göra åtgärder. Handlingsplanen kan de börja arbeta i direkt.
 • SAM-testet debiteras när kunden klickar på Starta SAM-testet. Ni som företagshälsa faktureras.
 • Beskriv att kunden när de gör SAM-testet andra gången, tredje osv i resultatdelen kan jämföra hur de förflyttat sig i positiv riktning mellan testen.
 • Beskriv att testet kan pausas medan man kontrollerar ett område där man är osäker på hur det fungerar hos kunden, exempelvis rutiner.
 • Beskriv att det finns hjälptext till varje fråga samt förslag på lämpliga åtgärder till varje uppgift i handlingsplanen.
 • Beskriv att testet består av ett antal frågor som bevaras av alla arbetsgivare och ett antal verksamhetsberoende frågor om kemikalier, ensamarbete mm. 
 • I SAM-testets Prolog lägger ni som företagshälsa och arbetsgivaren gemensamt in; i vilken del av organisationen testet avser, vilka som deltar samt verksamhetsspecifika frågor.
 • Fråga arbetsgivaren om de önskar att expert från er som företagshälsa är med vid testet eller skall rådfrågas efter avslutat test.
 • Beskriv hur arbetsgivaren i handlingsplanen avgör vilka uppgifter man själv kan hantera och till vilka uppgifter man behöver expertkunskap.
 • Beskriv att arbetsmiljöansvarig hos arbetsgivaren ansvarar för Handlingsplanen och att den uppdateras.
 • Beskriv att Handlingsplanen är aktiv så länge det finns uppgifter och åtgärder att kontrollera.

 • För att ge access till Arbetsgivarkontot behöver ni få uppgifter från kunden om organisationsnummer för att lägga upp ett Arbetsgivarkonto. Ni behöver även namn, epost och personnummer på de som kommer vara användare hos arbetsgivaren.


Planering och administration

 • Planera i vilken omfattning SAM-testet skall utföras. I en kommun kan testet utföras såväl i fullmäktige, i nämnderna som i kommunägda bolag som bostadsbolag, hamn mm. I privata bolag görs testet på översta nivån om inte det finns dotterbolag med egna organisationsnummer. Då bör dessa göra egna SAM-test.

 • Ni som företagshälsa väljer eller lägger till arbetsgivaren i plustoo.com under menyvalet Arbetsgivare (1).
  Har ni vid något tidigare tillfälle, t ex vid administration av enkätlänkar lagt upp Arbetsgivare, finns arbetsgivaren under fliken Arbetsgivare (2).

    
 • För att ge arbetsgivaren åtkomst till sitt Arbetsgivarkonto och SAM-testet behöver du göra följande:
  Lägg till användare hos arbetsgivare (öppnas i ny flik).

    
 • I SAM-testets Prolog lägger ni som företagshälsa och kunden gemensamt in:
  - i vilken del av organisationen testet avser
  - vilka som deltar
  - verksamhetsspecifika frågor. • Arbetsgivaren bestämmer därefter när de ska genomföra SAM-testet. Om det genomförs vid senare tillfälle klickar arbetsgivaren på Spara-knappen och loggar in vid tillfället för testet.
    
 • Bestäm i dialog med arbetsgivaren när och var testet utförs och om representant från er som företagshälsa ska delta eller om man skall kontaktas när arbetsgivaren gått igenom handlingsplanen.
    


Ur Arbetsmiljölagen 1977:1160 kap 2 och 3Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ur AFS 2001:1

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen