I programvaran Plustoo ger du som företagshälsa åtkomst till användare hos arbetsgivare i arbetsgivarkontot.


En förutsättning för att du ska kunna lägga till användare är att arbetsgivaren finns tillagd i Plustoo. Hur detta går till kan du läsa om i denna guide: Lägga till och koppla arbetsgivare


Finns arbetsgivaren tillagd gör du enligt följande i programvaran Plustoo:


Klicka på menyvalet Arbetsgivare och välj vilken arbetsgivare där du ska lägga till användare


Klicka därefter på Lägg till användare och fyll i uppgifterna i popup-fönstret