INNEHÅLLSFÖRTECKNINGSAM-testet genomförs i Arbetsgivarkontot

SAM-testet genomförs i Plustoo.com och kundens Arbetsgivarkonto.
Du som säljer SAM-testet till kund lägger till kunden som Arbetsgivare (genom att mata in organisationsnummer) i Plustoo.com

När kunden finns tillgänglig som Arbetsgivare klickar ni på menyvalet "Arbetsgivare" för att komma in i Arbetsgivarkontot. I Arbetsgivarkontot klickar du på Skapa nytt test för att komma till SAM-testet.
Planera SAM-testet i Arbetsgivarkontot

Du tillsammans tillsammans med kunden planerar SAM-testet i Arbetsgivarkontot och Prologen.

I Prologen anges när testet utförs, vilken del av organisationen testet avser, vilka som deltar samt vilka frågor som ska ingå specifikt för verksamheten. 
Uppgifterna i Prologen kan sparas för att starta testet vid senare tillfälle. 


Genomförande av SAM-testet

Deltagarna svarar gemensamt på frågorna i Arbetsgivarkontot och SAM-testet. Till varje fråga finns stöd med hänvisning till lagtext. SAM-testet avslutas genom att klicka på Klarmarkera.


Direkt resultat

Efter att frågorna besvarats presenteras resultatet över vilka frågekategorier som kunden arbetar med på ett bra sätt samt ett övergripande värde för Lagkrav och Arbetsmiljöutveckling samt detaljerat värde inom respektive frågeområde.


 


Handlingsplan

Av svaren på frågorna genereras automatiskt en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller uppgifter. Åtgärdsansvarig utses och tidplan bestäms. Till varje uppgift finns åtgärdsförslag som stöd.

 

I respektive uppgift bestäms åtgärder och åtgärdsansvarig utses och tidplan bestäms. Till varje uppgift finns åtgärdsförslag som stöd. 

Följ upp och kontrollera

Handlingsplanen innehåller funktioner för att följa upp att uppgiften åtgärdats och för att kontrollera åtgärdens effekt.

Efter ha genomfört SAM-testet och Klarmarkerat lever Handlingsplanen kvar och är inte tidsbegränsad utan kunden har åtkomst till Handlingsplanen i sitt Arbetsgivarkonto.