INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Beskrivning SAM-testet


SAM-testets idé

Skapa ett stöd att få igång arbetssätt att förebyggande och systematiskt hantera olika faktorer i arbetsmiljön.

En av grunderna i SAM-testet är föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete.


Syfte 

På ett enkelt sätt kartlägga, visa ett nuläge samt ge stöd i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 

Frågorna i SAM-testet

  

Prövar lagliga krav och baserat på de grundläggande kraven i:

AML, AMF, föreskrifterna SAM 2001:1 och OSA 2015:4 samt grundläggande generella föreskrifter.


Språk

SAM-testet finns både på svenska och engelska.


Branscher

Fungerar för alla branscher och verksamheter


Direkt överblick

SAM-testet ger en direkt överblick hur ni driver arbetsmiljöarbetet och generar en handlingsplan som underlag för åtgärder.


Genomförandet

SAM-testet genomförs i www.plustoo.com och i arbetsgivarens konto.


Deltagare

SAM-testet genomförs i:

 • Skydds-/arbetsmiljökommittén med ledning och skyddsorganisation som medverkande

eller 

 • Ledningsgruppen där resultatet redovisas i skydds-/arbetsmiljökommitté som ett led i samverkan.

SAM-testet genomförs med hela gruppen samlad.


Företagshälsan kan medverka som expertresurs vid genomförandet.


Nytta för arbetsgivaren

SAM-testet skapar förutsättningar för en

HÅLLBAR ARBETSMILJÖ

Genom

 • Koll på nuläget i arbetsmiljöarbetet - utan att behöva tolka en enda paragraf
 • Direkt återkoppling med underlag för utveckling
 • Handlingsplan som stöd för att utveckla arbetsmiljön


Möjlighet för företagshälsan

SAM-testet ger

 • Status kundens arbetsmiljöarbete utifrån – lagkrav, systematik och förebyggande arbetsmiljöarbete
   – vad fungerar bra och vad är i behov av utveckling
 • Underlag för att erbjuda kunden relevanta tjänster  
   - baserat på handlingsplanen
 • Underlag för effektiv årsplanering
   – gemensamma KPI, fokus på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete.
 • Enklare införsäljning av relevanta tjänster utifrån kundens underlag


Struktur

SAM-testet är indelat i 5 områden innehållande totalt 37 frågekategorier. 3 områden är obligatoriska och 2 områden är verksamhetsspecifika frågor som kan väljas till, vilket görs i inledande Prologen.

 

Varje frågekategori innehåller max 3 frågor. Beroende på om man svarar ja på första frågan så öppnar sig nästa och svarar man även ja här, så öppnar sig den tredje frågan. 

 • Första frågan handlar om lagefterlevnad
 • Andra frågan handlar om systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Tredje frågan handlar om förebyggande arbetsmiljöarbetet

  

Översiktsbild över samtliga områden och frågekategorier:


Presentation av SAM-testet (Powerpoint)


Powerpointmaterialet kan användas vid presentation för kund.