Här finns produktblad och presentationer för Arbetsplatsprofil att ladda hem.


För att utveckla den goda arbetsplatsen 


HPI Arbetsplatsprofil används för att kostnadseffektivt undersöka den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön samt undersöka kränkande särbehandling och risker och säkerhet. Arbetsplatsprofilen ger ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling. 

Arbetsplatsprofilen kan genomföras både som screening och som samtal. Arbetsplatsprofilen innehåller fyra kategorier som fritt kan kombineras. Förvalt är att samtliga kategorier ingår. 


 • Psykosocial arbetsmiljö
  Den egna arbetssituationen, arbetsgruppen och den närmaste chefen.

 • Kränkande särbehandling
  Konflikter, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.

 • Min fysiska arbetsmiljö
  Störande ljud, påfrestningar, ergonomiska hjälpmedel och den fysiska
  arbetsmiljön i sin helhet.

 • Risker och säkerhet
  Beredskap och anvisningar, risker för olycksfall, hot och våld.


Till varje kategori har deltagarna möjlighet att skriva kommentarer om vad som är positivt och vad som kan förbättras. Dessa kategorikommentarer kan sammanställas i statistiken.