I Plustoo kan du genom Testsvar både ladda upp deltagarens Friskintyg för Covid-19 och registrera deltagarens resultat från antikroppstestet. Efter du har sparat testet till deltagarens hälsokonto kan hen enkelt ta del av sitt resultat och ladda ned sitt Friskintyg. 


Så här funkar Testsvar

 1. Skapa nytt Test och välj "Testsvar"

 2. Välj vad som ingår:
  • Enbart Friskintyg Covid-19
  • Enbart Antikroppstest Covid-19
  • Både Friskintyg Covid-19 och Antikroppstest Covid-19Fliken Information

Fyll som vanligt i Genomförd datum, Genomförd av, eventuellt Kostnadsställe, Organisationstillhörighet och eventuellt Projekt. Observera att det datum som anges i ”Genomförd av” kommer visas på deltagarens Hälsokonto som ”Friskintyg Covid-19, ÅÅÅÅ-MM-DD” och/eller ”Antikroppstest Covid-19, ÅÅÅÅ-MM-DD”

Längst ned på fliken under Inställningar visas vad som ingår i deltagarens testsvar. Du kan ändra vad som ingår i aktuellt testsvar genom att bocka i eller ur de olika kryssrutorna. Fliken Friskintyg Covid-19 

Fliken syns enbart om kryssrutan för Friskintyg Covid-19 på fliken Information är ibockad. Du laddar upp deltagarens friskintyg genom att:


 1. Klicka på knappen Ladda upp.
 2. Markerar deltagarens fil där den finns nedsparad på din dator och klicka öppna.
 3. När filen är uppladdad i Plustoo visas den i rutan Aktuella dokument. 
 4. Om du har några kommentar kring deltagarens friskintyg skriver du det i fritextfältet. Det du skriver här visas sedan på deltagarens Hälsokonto tillsammans med friskintyget.
 5. Spara friskintyget på deltagarens hälsokonto. Observera för att kunna spara friskintyg till deltagarens hälsokonto måste testet vara sparat i Plustoo och minst en fil vara uppladdad. Vi rekommenderar att du väljer Mobilt BankID för alla deltagare som har ett Mobilt BankID. 
För att ladda upp fler friskintyg (för minderåriga barn) repeterar du steg 1 och 2 för varje nytt friskintyg INNAN du går vidare till steg 5 och sparar friskintygen till Hälsokontot.


Ta bort uppladdat friskintyg

Om du vill ta bort en fil som du laddat upp i Plustoo markerar du den i listan och klickar på knappen Ta bort.


Friskintyg på deltagarens Hälsokonto

Deltagaren laddar sedan ned sitt/sina friskintyg från Hälsokontot genom att klicka på knappen Visa resultat. 

Fliken Antikroppstest Covid-19

Fliken syns enbart om kryssrutan för Antikroppstest Covid-19 på fliken Information är ibockad.


 1. Markera korrekt resultat från antikroppstestet bland de 5 alternativen. 
 2. Om du har några kommentar kring deltagarens antikroppstest, skriv det i fritextfältet. Det du skriver här visas sedan på deltagarens Hälsokonto. 
 3. Spara resultatet av antikroppstestet till deltagarens hälsokonto. Säkerställ att aktuellt resultat från antikroppstestet är ibockat. Observera att du måste markera ett alternativ samt klicka Spara innan du kan skicka resultatet till deltagarens Hälsokonto. Vi rekommenderar att du väljer Mobilt BankID för alla deltagare som har ett Mobilt BankID.
Resultat från antikroppstestet på Hälsokontot

Resultatet från antikroppstestet visas tillsammans med en informationstext om att fortsätta följa allmänna regler och rekommendationer. 
Kombination av friskintyg och resultat från antikroppstest på Hälsokontot

I de fall deltagaren både har ett friskintyg och resultat från antikropsstest från samma testtillfälle visas båda resultaten på samma sida på Hälsokontot.