INNEHÅLLSFÖRTECKNING


  

Registrering

I HPI Blodprofil registrerar ni provsvaren från blodprovsmätningen. Ni väljer att registrera alla värden som finns i Plustoo eller bara vissa. Endast de värden som registreras visas på deltagarens Hälsokonto och skrivs ut på Resultatblanketten. Om det finns värden som ni aldrig registrerar kan ni kontakta oss på HPI så kan vi dölja dessa åt er. 


Ange Faste eller Icke-fastevärden

Vid registrering måste ni på varje deltagares test ange om resultatet ska baseras på gränser för faste eller icke-fastevärden. Även om ni har samma gränser för faste och icke-fastevärden behöver ni ange "rätt" val; faste eller icke-fastevärden, då denna text visas för deltagaren på hens Hälsokonto.Automatisk beräkning av kvoter

Genom att klicka i kryssrutan "Aktivera automatisk beräkning av kvoter" inaktiveras inmatningsfälten för LDL/HDL-kvot och Totalkolesterol/HDL kvot för inmatning och istället fylls kvoterna i automatiskt efter att Totalkolesterol, HDL och LDL har registrerats.Presentation av resultatet

Resultatet visas antingen som grönt (önskvärt) eller rött (ej önskvärt) eller som grönt, gult eller rött, där både gult och rött räknas som ej önskvärt. Hur resultatet visas beror på era inställningar för Blodprofilen. HPIs standardgränsvärden innehåller endast grönt och rött.


Todaytoo Hälsokonto

Deltagaren väljer om hen vill se resultatet på svenska eller engelska genom att klicka på flaggan.


Under Utveckling ser deltagaren resultat från tidigare tester.


PDF-utskrift

Från Plustoo kan du även skriva ut Resultatet i PDF, men vi rekommenderar att ni använder Hälsokontot för att ge deltagarens hens resultat.Anpassa inställningar utifrån era behov

Samtliga inställningar i Blodprofilen görs via oss på HPI.  Observera att ändringarna påverkar samtliga Blodprofiler i databasen så innan ni kontaktar oss för att göra ändringar måste ni vara överens om samtliga inställningar inom er företagshälsa.


 • Ställ in anpassade gränsvärden och texter
  Ni kan ändra gränserna för vad som räknas som önskvärt och ej önskvärt för de olika blodvärdena. Ni kan även välja att lägga in egna texter.

 • Dela upp rött ej önskvärt i två nivåer: gul och röd nivå
  För att få en mer nyanserad bild av de värden som ligger utanför gränsen för vad som är önskvärt går det att dela upp Ej önskvärt i två nivåer: gul och röd. Den gula nivån kan aktiveras på en eller flera variabler.

 • Ange olika gränsvärden för faste och/eller icke-fastevärden
  Om ni önskar går det att ställa in olika gränsvärden för faste och icke-fastevärden. Hur resultatet presenteras på varje deltagares test styrs av valet ”Resultatet är baserat på fastevärden” eller ”Resultatet är baserat på icke-fastevärden”.


 

 • Dölj värden ni inte använder
  Om det finns värden som ni aldrig registrerar i Blodprofilen kan ni välja att dessa ska döljas på fliken för registrering av blodvärden.


För att "beställa" nya inställningar

Längst ned i guiden hittar du en Excel-fil med HPIs standardvärden och texter. Ladda ned filen och justera efter era önskemål. Gul nivå aktiverar ni genom att skriva in gränsvärden för gul nivå på en eller flera variabler. Mejla sedan den ifyllda Excel-filen till support@hpi.se så hjälper vi dig. 


För att vi lättare ska se ändringarna som ni vill göra vill vi att ni gulmarkerar de rader i Exel-filen där ni har gjort ändringar.
Statistik

I statistiken presenteras gruppens resultat genom cirkeldiagram för varje variabel.
Observera att det  endast är i de fall som den gula nivån är aktiverade som den visas i statistiken.