Deltagarlista vid beställning av Kundanpassad enkätlänk används när du vill:

 • specificera vilka deltagare som ska få besvara enkätlänken
 • säkerställa att deltagarna får önskad organisationstillhörighet
 • använda HPIs e-postutskick


Regler för deltagarlista

Deltagarlistan i Excel måste vara i EXAKT samma format vår mall med rätt information i rätt kolumn. Kolumn A-E är obligatoriska.


 • Kolumn A – Förnamn
 • Kolumn B – Efternamn
 • Kolumn C – Personnummer/Födelsedatum
  Personnummer/Födelsedatum MÅSTE vara i formatet YYYYMMDDXXXX respektiveYYYYMMDD. (Vi rekommenderar Personnummer)
 • Kolumn D – E-post. D-kolumnen måste ALLTID vara reserverad för mejladresser. Om du inte har mejladresser till deltagarna lämnar du denna kolumn tom.
  • Mejladresser för deltagarna är endast obligatoriskt om du vill använda HPIs e-postutskick alternativt väljer inloggningssätt: Födelsedatum, kön och E-postadress.
  • E-post får INTE innehålla å, ä eller ö.
 • Kolumn E - Topporganisation
  Topporganisationen i Excel dokumentet måsta vara identisk med Topprorganiationen du valt i Plustoo.com
 • Kolumn F-J Underorganisationer. 
  • Underorganisationer är inte obligatoriska och behöver inte finnas i Plustoo sedan tidigare. 
  • Det går maximal att ha 5 undernivåer i deltagarlistan
  • Deltagarna behöver inte ha lika många undernivåer, men det går inte att hoppa över en nivå i trädet. 


Organisationsstruktur i deltagarlistan

En bra organisationsstrukturen innan enkäterna är besvarade underlättar statistikbearbetningen efteråt. Tänk noga igenom och diskutera med den aktuella kunden vilka grupper som ska gå att ta ut statistik på efter genomförd enkät. Det är alltid bättre att göra för många grupper än för få. 


Det är viktigt att tänka på att:

 • Kontrollera organisationsstrukturen i Plustoo innan du skapar en ny Topporganisation. Ibland kan den vara stavad på ett annat sätt.
 • När du lägger till underorganisationer i deltagarlistan kolla om de redan finns i Plustoo sedan innan och i så fall om de är stavade på samma sätt. 
 • Kontrollera att samtliga underorganisationer i deltagarlistan är: rättstavade, att det inte finns extra mellanslag och att en och samma underorganisation inte benämns på olika sätt. Te x en deltagarlista med underorganisationerna Avdelning 21, Avd. 21 och Avd 21 kommer innebära att tre olika underorganisationer importeras in i Plustoo.
 • En underavdelning på deltagarlistan som inte tidigare finns i Plustoo kommer inte att synas i Plustoo förrän en deltagare som är kopplad till den underorganisationen har besvarat enkäten.


Import av deltagarlista

 1. Välj Ja för Deltagarlista
 2. Säkerställ att Topporganisationen i deltagarlistan är EXAKT samma som i Plustoo
 3. Klicka på Lägg till/ändra Deltagarlista. Ett nytt fönster öppnas
 4. Gå till Exceldokumentet och markera ENDAST de fält som har information om deltagarna. Uteslut celler med rubriker samt tomma celler.
 5. Kopiera cellerna
 6. Gå tillbaka till Plustoo.com och klicka på Klistra in från urklipp


Kontroll av import av deltagarlista

Efter att klickat på Klistra in från Urklipp visas deltagarna i fönstret. Klicka därefter på Spara och stäng för att slutföra importen.


Efter importen av deltagarlistan visas en sammanfattning av antal deltagare och nya underorganisationer


Varningar av felaktigheter i deltagarlistan

Röda varningar

Fel i deltagarlistan som måste åtgärdas innan import


 1. Felaktigt format på personnummer
 2. Felaktigt personnummer
 3. Felaktigt format på födelsedatum
 4. Dubblett av personnummer
 5. Dubblett av mejladress
 6. Felaktig mejladress
 7. Felaktig Topporganisation


Gula varningar

Visar på att deltagaren saknar fullständigt personnummer eller mejladress, men är inte obligatoriska uppgifter för import av deltagarlistan. 


 1. Endast födelsedatum
 2. Mejladress saknasKorrigering av fel i deltagarlistan

Om det är många röda varningar som måste korrigeras är det lättast att klicka på Töm deltagarlista och åtgärda felen i Exceldokumentet och sedan göra en ny import


Om det endast är några enstaka varningar som måste åtgärdas kan du välja att åtgära felen direkt i Deltagarlistan i Plustoo.com genom att dubbelklicka i den aktuella cellen och genomföra ändringen och sedan klicka Enter.