INNEHÅLLSFÖRTECKNINGDeltagarlista används när du vill:

 • säkerställa att deltagarna får önskad organisationstillhörighet
 • använda HPI:s e-postutskick
 • specificera vilka deltagare som ska få besvara enkätlänkenRegler för deltagarlista

Deltagarlistan måste vara i excel och EXAKT följa vår mall med rätt information i rätt kolumn. Kolumn A-E är obligatoriska.


 • Kolumn A – Förnamn.
 • Kolumn B – Efternamn.
 • Kolumn C – Personnummer/Födelsedatum.
  Personnummer formatet YYYYMMDDXXXX. (Vi rekommenderar att ni alltid då det är möjligt använder personnummer).
 • Kolumn D – E-post.
  - E-postadresser är endast obligatoriskt om du vill använda HPI:s e-postutskick eller du valt inloggningssätt: Födelsedatum, kön och E-postadress.
  - Om du inte har mejladresser till deltagarna lämnar du denna kolumn tom.
  - E-postadresserna får INTE innehålla å, ä eller ö.
 • Kolumn E - Topporganisation.
  Topporganisationen i deltagarlistan måste vara IDENTISK Topporganisationen du valt i Plustoo.com

 • Kolumn F-J Underorganisationer.
  - Underorganisationer är inte obligatoriskt.
  - Underorganisationerna behöver inte finnas i Plustoo sen innan, utan du kan lägga till nya Underorganisationer direkt i deltagarlistan.
  - Du kan ange maximalt 5 undernivåer i deltagarlistan.
  - Deltagarna behöver inte ha lika många undernivåer, men det måste finnas en organisation "över" varje undernivå. Det går till exempel inte att ange en undernivå 3 om det saknas undernivå 2 på aktuell deltagare. 


 

Organisationsstruktur i deltagarlistan

En bra organisationsstruktur underlättar statistikbearbetningen, så vi rekommenderar er att använda deltagarlista och lägga tid på att skapa en bra organisationsstruktur innan deltagarna besvarar sina enkäter. Tänk noga igenom och diskutera med den aktuella kunden vilka grupper som ska gå att ta ut statistik på efter genomförd enkät. Det är alltid bättre att göra för många grupper än för få. 


Det är viktigt att tänka på att:

 • Kontrollera era befintliga organisationer innan du skapar en ny organisation. Ibland kan organisationen redan finnas i ert organisationsträd men vara stavad på ett annat sätt till exempel VOLVO AB, Volvo, AB VOLVO osv. Tänk på att stavningen i deltagarlistan måste vara EXAKT LIKA som befintlig stavning i Plustoo för att matchning ska ske. Skulle du i deltagarlistan ange volvo, skulle en ny organisation skapas trots att ni sedan innan har både VOLVO AB, Volvo och AB VOLVO sedan innan. 
 • Kontrollera även om underorganisationerna finns sen innan, och hur de stavats. Tänk på att även extra mellanslag räknas som en annan stavning och kommer skapa nya organisationer.
 • Kontrollera så ni stavat organisationerna lika i deltagarlistan, till exempel skulle Avdelning 21, Avd. 21 och Avd 21 skapa tre nya underorganisationer i Plustoo (fast det egentligen är samma avdelning/grupp som avses).
 • En underorganisation på deltagarlistan som inte tidigare finns i Plustoo sen tidigare, kommer att synas i Plustoo först då minst en deltagare som är kopplad till den underorganisationen har besvarat enkäten.Lägg till deltagarlista

 1. Välj JA för Deltagarlista.
 2. Säkerställ att Topporganisationen i deltagarlistan är EXAKT samma som i Plustoo.
 3. Klicka på "Lägg till/ändra Deltagarlista". Ett nytt fönster öppnas.
 4. Gå till Exceldokumentet och markera ENDAST de fält som har information om deltagarna. Uteslut celler med rubriker samt tomma celler.
 5. Kopiera cellerna.
 6. Gå tillbaka till Plustoo.com och klicka på "Klistra in från urklipp".


Efter att du klickat på "Klistra in från Urklipp" visas deltagarna i fönstret. Kontrollera att allt är korrekt och klicka sedan på "Spara och stäng".


Efter du lagt till deltagarlistan visas en sammanfattning av antal deltagare och antal nya underorganisationer.Varningar i deltagarlistan

Röd varning = måste åtgärdas:

 1. Felaktigt format på personnummer
 2. Felaktigt personnummer
 3. Felaktigt format på födelsedatum
 4. Dubblett av personnummer
 5. Dubblett av mejladress
 6. Felaktig mejladress
 7. Felaktig Topporganisation


Gul varning = visas för icke obligatoriska uppgifter som endast födelsedatum eller saknad e-postadress.

 1. Endast födelsedatum
 2. Mejladress saknas
Korrigera fel i deltagarlistan

Om det är många röda varningar som måste korrigeras är det lättast att klicka på "Töm deltagarlista" och åtgärda felen i Exceldokumentet och sedan lägga till deltagarlistan på nytt.Om det endast är enstaka varningar att åtgärda kan du välja att ändra direkt i deltagarlistan i Plustoo.com genom att dubbelklicka i den aktuella cellen och genomföra ändringen och sedan byta fält eller klicka Enter.När alla fel är åtgärdade, klicka på "Spara och stäng" för att spara deltagarna.
Deltagarlista mall