Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Logga in på plustoo.com ...

... från webbläsaren

 1. Använd Google Chrome och gå till https://www.plustoo.com 
 2. Logga in med ditt personnummer och mobila BankID. 
 3. Välj din Kund och Databas. Klicka på OK.  Om du även arbetar som samarbetspartner till en annan företagshälsa, var uppmärksam på att du loggar in i din egen kunds databas.... från Plustoo PC

 1. Logga in i Plustoo PC med personnummer och mobilt BankID.
 2. Klicka på ”boken” i det övre vänstra hörnet och välj ”Logga in på plustoo.com”. Om du även arbetar som samarbetspartner till en annan företagshälsa, var uppmärksam på att du är inloggad i din egen databas innan du loggar in på Plustoo.comVälj enkätlänk

Klicka på Enkätlänk i vänstermenyn för att se och beställa enkätlänkar. Om du inte ser den svarta vänstermarginalen, gör ditt webbfönster större, eller klicka på hamburgermenyn i övre vänstra hörnet för att visa den.


Översikt anpassade enkätlänkar

 • I tabellen "Beställ anpassad enkätlänk" ser du alla sparade och beställda, men ännu inte aktiverade enkätlänkar.

 • I tabellen "Anpassade enkätlänkar" ser du alla aktiva enkätlänkar. Genom att välja "Avslutade" ser du även samtliga enkätlänkar som avslutats inom 3 månader. 


Så snart vi på HPI aktiverat er beställda enkätlänk flyttas den från listan "Beställ anpassad enkätlänk" till listan "Anpassade enkätlänkar".
Se era anpassade enkätlänkar

Du kan öppna samtliga era anpassade enkätlänkar för att se vilka texter, språk, inloggningssätt och övriga inställningar ni har för respektive enkätlänk. Öppna respektive enkätlänk genom att klicka på aktuell rad i tabellen.


Klicka på respektive Förhandsgranska text för att se era texter i rätt formatering som de visas för deltagaren. För att se de engelska eller norska texterna, välj Engelska eller Norska och klicka sedan på ”Förhandsgranska text”.Beställ anpassad enkätlänk

Klicka på knappen Beställ anpassad enkätlänk. En ny sida visas där du anpassar enkätlänken innan beställning.

 


Tjänst 

Välj för vilken tjänst du vill beställa en anpassad enkätlänk.Arbetsgivarkonto

Välj vilken arbetsgivare som enkätlänken ska vara kopplad till. Du kan söka på antingen organisationsnummer eller företagsnamn (OBS att det är företagsnamnet som är registrerat hos Bolagsverket). Om arbetsgivaren inte finns i listan, klicka på knappen ”Lägg till ny arbetsgivare” och lägg till arbetsgivaren med hjälp av organisationsnumret.


Om enkätlänken inte ska vara kopplad till en arbetsgivare väljer du ”Nej”. Läs mer om Arbetsgivare i guiderna Arbetsgivarkonto - Beskrivning samt Arbetsgivarkonto - Lägg till och koppla Arbetsgivare.
Språk

SPRÅK FÖR INTRO, SAMTYCKE OCH MEDDELANDE

Välj vilka språk som texterna för Intro, Samtycke och Meddelande, samt frågorna i enkäten ska visas på (ruta 1). HPI’s textmallar läggs automatiskt till för de språk du väljer. Önskar du lägga till/ändra något i HPI’s textmallar, kom ihåg att göra samma tillägg/ändringar på alla språk du väljer att visa texterna på. Detta för att deltagaren ska få korrekt information oavsett vilket språk hen väljer att läsa texterna på.SPRÅK FÖR INLOGGNINGSSIDAN

Välj vilket språk som inloggningssidan ska visas på (ruta 2). Deltagaren kan självklart byta språk om hen önskar.
Texter

HPIs textmallar läggs automatiskt till för alla språk som du valt. Om du lägger till/ändrar något i texterna, tänk på att:

 • Observerar att de texter som är i beställningen är de texter som visas för deltagaren. Vi på HPI varken korrekturläser eller kontrollerar formateringen av texterna.

 • Önskar du lägga till/ändra något i texterna, kom ihåg att göra samma tillägg/ändringar på alla språk du valt att visa texterna på. Detta för att deltagaren ska få korrekt information oavsett vilket språk hen väljer att läsa texterna på.

 • Om du bara vill göra mindre justeringar av texterna rekommenderar vi dig att ändra direkt i respektive text (istället för att klippa och klistra från till exempel ett word-dokument). Punktlistor, fet stil, radbrytning, webblänkar mm tappar ofta sin formatering när de klistras in på plustoo.com

 • Klicka alltid på Förhandsgranska text för att se hur texten kommer visas för deltagaren. På så sätt säkerställer du att texterna kommer visas för deltagarna som du önskar.


INTRO

Introtexten visas direkt när deltagaren loggat in på enkäten och handlar främst om vad hen ska tänka på när hen besvarar frågorna och behöver sällan anpassas.


SAMTYCKE

Samtycket beskriver insamlingen och lagringen av deltagarens uppgifter. Deltagaren måste godkänna samtycket för att komma vidare till frågorna. Vi rekommenderar att ni lägger till ert företagsnamn, organisationsnummer och adress OVANFÖR vår textmall på alla språk du valt att visa texterna på. Tänk på att Förhandsgranska texten för samtliga språk du valt att visa texterna på.


MEDDELANDE FRÅN DIN FÖRETAGSHÄLSA

Meddelandetexten visas för deltagaren när hen skickat in sina svar och används främst för att informera deltagaren om vad som händer i nästa steg. Meddelandet visas även på deltagarnas hälsokonto.

 • Hälsoscreening och Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil har fyra olika meddelandetexter. Vilken text som visas för deltagaren bestäms av vilken Frisk-/ Riskgrupp deltagaren placeras i baserat på hens svar. Vi rekommenderar att ni lägger till ert erbjudande samt kontaktuppgifter EFTER de texter som automatiskt visas för samtliga språk som du valt att visa texterna på. Tänk på att Förhandsgranska alla texter.
 • Hälsoprofil och Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil har samma text för alla deltagare, och denna text behöver sällan anpassas.Tillgång till enkäten

DATUM

Välj det datum som ska vara den sista dagen deltagarna kan besvara enkäten


INLOGGNINGSSÄTT

Välj på vilka sätt deltagarna ska kunna logga in till enkäten. Vi rekommenderar att ni endast väljer BankID och Personnummer. Väljer ni Födelsedatum och kön kommer en NY deltagare alltid att skapas i Plustoo, även om deltagaren redan finns i er databas med personnummer eller födelsedatum och kön. 
Deltagarlista och e-postutskick

Både deltagarlista och e-postutskick är förvalt att ingå. Vill du välja bort en/båda av dessa, ändra då från JA till NEJ.

 

DELTAGARLISTA

Deltagarlista används när du vill:

 • säkerställa att deltagarna får önskad organisationstillhörighet
 • använda HPIs e-postutskick
 • specificera vilka deltagare som ska få besvara enkätlänken


Guiden Deltagarlista i Plustoo.com beskriver hur du laddar upp en deltagarlista.E-POSTUTSKICK

I e-postutskick ingår ett mejl samt två påminnelser. Se mer i guiden E-postutskick i Plustoo

Organisation och projekt

Enkätlänken måste ALLTID kopplas till en organisation i Plustoo. 


ORGANISATION

Befintlig organisation

Välj organisation i organisationslistan. Om vald topporganisation har underorganisationer kommer dessa att visas i nya rullistor (förutsatt att du inte valt att använda deltagarlista). Du väljer själv hur långt ned i ”organisationsträdet” du vill gå. Ny organisation

När enkäten ska besvaras av deltagare på en ny kund måste du först lägga till den nya organisationen i Plustoo. Behöver du hjälp att skapa nya organisationer. Se guiden Organisationer i plustoo.com
PROJEKT

Det är INTE obligatoriskt att koppla en enkätlänk till ett projekt. Projekt används till exempel när du vill ta ut statistik på en specifik grupp inom en organisation som inte går att göra urval på med hjälp av de urvalskriterier som finns i Plustoo. Det kan till exempel vara en uppföljning på en begränsad grupp inom organisationen som valt att delta i ett hälsoprojekt. Läs mer i guiden Projekt i plustoo.com

Fakturering

Ange vilken fakturareferens eller kostnadsställe som ska anges på fakturan. 


Meddelande till HPI

Om du har någon kommentar kring din beställning kan du skriva det i meddelanderutan. 
Beställ

SPARA OCH BESTÄLL

För att beställa enkätlänken, klicka på Spara och beställ. En sammanfattning visas och du måste godkänna de allmänna villkoren för enkätlänkar innan beställningen kan skickas till oss. När HPI aktiverat enkätlänken får du en bekräftelse via mejl.


SPARA

Om du påbörjat en beställning men inte har möjlighet att slutföra den kan du klicka Spara. Enkätlänken markeras som ”Ej beställd” i listan och du kan fortsätta beställningen vid ett senare tillfälle.