Så här kan en Nyanställningsundersökning genomföras.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Deltagaren besvarar frågorna

Deltagaren får en länk till Nyanställningsundersökningen och svarar på frågorna. Frågorna tar ca 5–6 minuter att besvara. Frågorna handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse, arbetsförmåga och sjukdom. Alla svar behandlas konfidentiellt.


Mätning och eventuell provtagning

I ett individuellt fysiskt möte går du och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och eventuella arbetsuppgifter.

  

Samtalsunderlag i Plustoo.com

Som stöd till samtalet kan du använda ett samtalsunderlag som finns i Plustoo.com.
Så här kommer du till Samtalsunderlaget:

När du matat in värden i programvaran Plustoo trycker du först på Spara och därefter på Fortsätt i Plustoo.com

  


I plustoo.com och Samtalsunderlag får du en översiktlig bild av deltagarens resultat. Du kan filtrera ut vilka resultat du vill se (Röda, Gula, Gröna, Övriga). Under Resultat i navigeringsfältet till höger kan du se deltagarens svar på enkäten.
Deltagarens resultat laddas automatiskt till hälsokontot. Om deltagaren saknar hälsokonto går du till Hälsokonto i navigeringsfältet till vänster och lägger upp ett.


Signering av intyg i Plustoo.com

Intyget signeras digitalt i plustoo.com och där inhämtas ytterligare samtycke att intyg delges arbetsgivare. 
Deltagaren får se sitt resultat och intyg på sitt hälsokonto

Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv samt ta del av intyg.Arbetsgivaren erhåller intyg

Arbetsgivaren erhåller intyg om genomförd nyanställningsundersökning.