Ibland händer det, främst vid nyinstallation, att det uppstår kommunikationsfel i Plustoo.

Detta kan bero på flera olika anledningar.


Begränsad IT miljö

Kommunikationsfel sker då det finns en central IT miljö med brandvägg som blockerar all okänd trafik, eller om internet skulle vara helt avstängt.

Många större företag begränsar klokt nätverk med policys och virusskydd. Det kan innebära att Plustoo inte kan kommunicera med servrar utanför företagets IT miljö. För att kommunikationen ska fungera vänligen ta hjälp av din IT avdelning som kan lägga till följande IP-adresser, portar och URL som undantag. 

 • 94.247.172.35  
 • 94.247.172.36 
 • app.se.prod.plustoo.com


All kommunikation mellan klient och server går igenom portarna 80 och 443.


Om din datorklient har ett virusskyddsprogram kontrollera också att programmet Plustoo tillåts. Om Plustoo är blockerat vänligen häv blockeringen i ditt virusprogram.Installera om Plustoo
En möjlig anledning kan vara att installationen gick fel och att du lämpligast bör installera om programmet.

Se till att du har rättigheter i din dator och att inget antivirusprogram är aktivt under installationsprocessen.


 1. Avinstallera Plustoo.
 2. Rensa ClickOnce cachen, klicka här för instruktionsguide.
 3. Lägg till följande ip-adresser och url som undantag.
  94.247.172.35
  94.247.172.36
  app.se.prod.plustoo.com

 4. Installera Plustoo igen från länken https://deploy.se.prod.plustoo.com/.
  VIKTIGT! Använd endast Microsoft Edge som webbläsare och se till att du har .NET Framework 4.8 eller senare installerat.

 5. Logga in med Mobilt BankID som vanligt.