Det finns en rad olika virusskydd i datorer som kan begränsa eller stänga av ett nytt program man installerar i sin dator. 

Ett felmeddelande kan visas liknande bilden nedan.Olika virusskydd och olika företag har olika säkerhetsnivåer så det kan också variera.

Om ett virusskydd tycker Plustoo är skadligt så lägger virusskyddet filen i karantän.

Därför måste man gå in i virusprogrammets karantänarkiv och välja något liknande som RESTORE eller RESTORE & EXCLUDE FROM SCAN.


Om du är osäker eller inte har möjligheten att ange Plustoo som en betrodd applikation, vänligen kontakta din lokala IT tekniker.