Skapa egna mallar

Nu kan ni själva skapa mallar för era enkätlänkar. Mallar bestämmer innehållet i enkätlänken (texter samt eventuella frågekategorier). Mallarna använder ni när ni skapar enkätlänkar. 


Vi rekommenderar att ni utser en/ett fåtal som ansvarar för både Mallar och Texter, och att ni är sparsamma i skapandet av mallar, allt för att göra det så enkelt som möjligt för er att välja "rätt" mall när ni skapar nya enkätlänkar. Skapade mallar och texter finns tillgängliga för samtliga på er företagshälsa.Logga in på plustoo.com

Logga in med BankID på plustoo.com. Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome. Om du även arbetar som samarbetspartner till en annan företagshälsa, var uppmärksam på att du loggar in i din egen kund.
Välj mallar i menyn

Välj Mallar i menyn för att se och skapa nya mallar. 


I tabellen visas era mallar med färg:

  • Aktiverade visas med grön bakgrundsfärg. 
  • Ännu inte aktiverade visas med gul bakgrundsfärg.


Nya mallar skapar du genom att klicka på knappen "Skapa ny mall".Skapa ny mall

Klicka på knappen "Skapa ny mall".Namnge mallen

Börja med att namnge mallen. Skriv vad som särskiljer mallen så det är lätt att välja rätt mall när nya enkätlänkar skapas, tex Hälsoundersökning Tjänstemän inklusive Konditionstest och Provtagning.


Välj tjänst och eventuella frågekategorier

Välj tjänst och eventuella frågekategorier.
Välj texter för samtliga texttyper

Välj text och förhandsgranska texten på samtliga språk för att säkerställa att texten är som ni önskar. 

  • HPI-texter går ej att redigera 
  • Egna texter (som ni själva skapat, se mer i Texter för enkätlänkar) kan ni redigera genom att klicka på "Redigera text". Tänk dock på att eventuella ändringar uppdaterar texten i ALLA mallar som använder texten. Befintliga enkätlänkar påverkas INTE av ändringarna. Däremot kommer alla NYA enkätlänkar som använder mallen få de nya texterna. Tänk också på att göra eventuella ändringar på SAMTLIGA språk, så alla deltagare får tillgång till samma information.Aktivera mallen

När mallen är aktiverad går den att välja vid skapandet av enkätlänkar.
Redigera och radera mallar


Redigera

Redigeras mallen kommer de nya inställningarna 

  • användas i alla NYA enkätlänkar som skapas med mallen. 
  • Befintliga enkätlänkar skapade med mallen kommer INTE att påverkas. 


Radera

Raderas mallen behåller alla befintliga enkätlänkar sina texter och eventuella val av frågekategorier.