I PDF-dokumentet nedan informerar vi om uppdatering av Plustoo enligt Arbetsmiljöverkets nya krav på medicinska kontroller vid Rök- och kemdykning och Klättring med stor nivåskillnad. (AFS 2019:3 inkl ändringar enligt 2023:16)


Presentationen nedan är från HPI:s webbinarium 2024-01-08.