Hjälp vid bedömning av skada


Bedömning:

 • Godkänd 
 • Godkänd, men förkortat intervall 
 • Avråds från fortsatt arbete


Arbetstagare med symtom men inga fynd: 

 • Om misstänkt begynnande skada, följ upp med förkortat intervall till nästa undersökning 

Arbetstagare med minst ett symtom och minst ett fynd: 

 • Kalla tillbaka för fördjupad undersökning och ta ställning till vidare åtgärder.

 Arbetstagare som bedöms ha misstänkt vibrationsskada: 

 • Informera denne om varför du misstänker vibrationsskada.
 • Diskutera med den anställde om möjlighet att minska exponering. 
 • Eventuell kontakt med arbetsledare/chef. 
 • Informera om möjlighet att anmäla till AFA försäkring. 

 Arbetstagare för vilken sambandsbedömningen är svår, du är osäker om det är en skada till följd av vibrationer: 

 • Överväg remiss till somatisk specialist för diagnos alternativt differentialdiagnoser 
 • Överväg remiss till AMM för sambandsbedömning