För läkare krävs en angedd Specialistkompetens för att digitalt signera Tjänstbarhetsintyg. Du lägger enkelt till din Specialistkompetens själv enligt nedan. Lägg till din Specialistkompetens 

Första gången du som Läkare digitalt signerar ett Tjänstbarhetsintyg visas en pop up, där du får välja din Specialistkompetens i en rullista (genom att klicka på den lilla pilen till höger). 


Vi rekommenderar att du i möjligaste mån väljer en av de fördefinierade Specialistkompetenserna, men om det inte är möjligt kan du välja det nedersta valet "Specialistkompetens inom annan jämförlig specialitet" och i fritext ange en annan Specialistkompetens. Tänk då på att börja med att skriva "Specialistkompetens inom ....." för att det ska visas vid den digitala signeringen.


Den angedda Specialistkompetens sparas på din användare så du behöver endast ange din Specialistkompetens en gång.

Redigera Specialistkompetens

Vill du redigera din Specialistkompetens, klicka på ikonen "Kundinfo" och sedan knappen "Lägg till eller redigera Specialistkompetens". Du får då välja din Specialistkompetens i en rullista (genom att klicka på den lilla pilen till höger). 


Vi rekommenderar att du i möjligaste mån väljer en av de fördefinierade Specialistkompetenserna, men om det inte är möjligt kan du välja det nedersta valet "Specialistkompetens inom annan jämförlig specialitet" och i fritext ange en annan Specialistkompetens. Tänk då på att börja med att skriva "Specialistkompetens inom ....." för att det ska visas vid den digitala signeringen.


Du kan när som helst redigera din Specialistkompetens via "Kundinfo".