Använder du e-postutskick från HPI administrerar HPI utskicket av välkomstmejl med enkätlänken till samtliga deltagare. I e-postutskicket ingår även 2 påminnelser till de som ännu inte besvarat sin enkät. För att använda e-postutskick krävs en deltagarlista med mejladresser. 


E-postutskick går endast att välja om du även använder Deltagarlista. 


Vid JA för "Vill du använda e-postutskick från HPI med påminnelser" visas alla inställningar för e-postutskicket längre ned på sidan. Rubriker med * är obligatoriska att fylla i.


 1. Ämne*
  Ämnesraden i mejlet

 2. Text*
  Texten i mejlet. Vi kompletterar e-postutskicket med korrekt enkätlänk.

 3. E-postadress till ansvarig hos er*
  Ange en kontaktperson antingen hos er eller hos kunden som blir mottagare om deltagare väljer att svara på e-postutskicket. Ofta brukar svaren på e-postutskicket röra frågor som vi på HPI inte kan svara på till exempel tidsbokning, avbokning mm så genom att ange en kontaktperson får ni dessa frågor/information direkt.
   
 4. Datum för E-postutskick*
  Det datum och tid du önskar att e-postutskicket ska skickas till deltagarna. Det går tidigast att sätta ett datum 5 arbetsdagar framåt. Förutsatt att allt är korrekt i beställningen kommer e-postutskicket gå iväg det datum du valt.
   
 5. Datum för påminnelse nr 1
  Datum och tid när första påminnelsen ska skickas.

 6. Datum för påminnelse nr 2
  Datum och tid när andra påminnelsen ska skickas.

 7. Ämne för Påminnelse 1
  Vi rekommenderar att lägga till texten från första ämnesraden.

 8. Ämne för Påminnelse 2
  Vi rekommenderar att lägga till texten från första ämnesraden.

 9. Skicka test e-post
  Vi rekommenderar att du gör ett testutskick till dig själv för att se hur mejlet kommer att se ut när det skickas till deltagarna. Tänk på att du måste "Spara" enkätlänken längst ned på sidan innan du kan skicka ett testutskick till dig själv. Observerar att mejlet kan se olika ut i olika e-posttjänster.


*Obligatoriska fält