Om du vill använda e-postservice från HPI administrerar HPI utskicket av välkomstmejl med enkätlänken till samtliga deltagare. I e-postservice ingår även 2 påminnelser till de som ännu inte besvarat sin enkät. För att beställa e-postservice krävs att vi får en deltagarlista med mejladresser. 


För att välja till E-postutskick i din beställning av Kundanpassad enkätlänk måste du först välja att använda deltagarlista.När du valt Ja för "Vill du använda e-postutskick från HPI med påminnelser" visas den vita rutan E-postutskick längre ned på sidan. Här fyller du i all information för e-postutskicket.  Använd gärna våra Textmallar för e-postutskick


 1. Ämne*
  Ämnesraden i mejlet

 2. Text*
  Om du väljer att klistra in texten från ett dokument rekommenderar vi att du klistrar den som oformaterad text. Om du tycker att det är svårt att få till formateringen av texten så kan vi hjälpa dig med det efter att vi fått beställningen. Det viktiga är att vi får in rätt text eftersom vi INTE korrekturläser texten utan endast hjälper till med utseendet av mejlet samt kompletterar e-postitskicket med korrekt enkätlänk.

 3. E-postadress till ansvarig hos er…
  Ange en kontaktperson antingen hos er eller hos kunden som då blir mottagare om deltagare väljer att svara på e-postutskicket. Ofta brukar svaren på e-postutskicket röra frågor som vi på HPI inte kan svara på tex, tidsbokning, avbokning mm så genom att ange en kontaktperson får ni dessa frågor/information direkt.
   
 4. Datum för E-postutskick*
  Det datum du önskar att e-postutskicket ska skickas till deltagarna. Det går tidigast att sätta ett datum 5 arbetsdagar framåt. Förutsatt att allt är korrekt i beställningen kommer e-postutskicket gå iväg det datum du valde.
   
 5. Datum för påminnelse nr 1
  Datumet när första påminnelsen ska skickas

 6. Datum för påminnelse nr 2
  Datumet när andra påminnelsen ska skickas

 7. Ämne för Påminnelse 1
  Vi rekommenderar att lägga till texten från första ämnesraden.

 8. Ämne för Påminnelse 2
  Vi rekommenderar att lägga till texten från första ämnesraden

 9. Skicka test e-post
  Om du önskar kan du göra ett testutskick till dig själv för att se hur mejlet kommer att se ut när det skickas till deltagarna. Observerar att mejlet kan se olika ut i olika e-posttjänster


*Obligatoriska fält