Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.comI första hand rekommenderar vi att du arbetar med Projekt via vänstermenyn.Men du kan även arbeta med Projekt inne från Enkätlänken.


Projekt används till exempel när du vill ta ut statistik på en specifik grupp inom en organisation som inte går att göra urval på med hjälp av de urvalskriterier som finns i Plustoo. Det kan till exempel vara en uppföljning på en begränsad grupp inom organisationen som valt att delta i ett hälsoprojekt.
Översikt 

  1. Projektnamn. Klicka i menyraden för att sortera i bokstavsordning stigande eller fallande.
  2. Sök projekt. Du kan söka på hela eller delar av projektnamnet. 
  3. Skapat av. Klicka i menyraden för att sortera i bokstavsordning stigande eller fallande.
  4. Fäller ut/ihop valt projekt.

 


Lägg till Nytt projekt

  1. Klicka på knappen Nytt projekt.
  2. Skriv in namnet på det nya projektet. Vi rekommenderar att du inkluderar Företagsnamnet, tidsperioden och målgruppen för projektet, tex Vindkraftsbolaget – 2020 - Återhämtning – Start.
  3. Ange ungefärligt antal deltagare som kommer delta i projektet. 
  4. Skapat av registreras automatiskt.
  5. Klicka Spara.

 


Redigera projekt

Klicka på önskat projekt så det fälls ut. Genomför önskade ändringar och klicka sedan Spara. Se gärna mer i bilderna ovan.