INNEHÅLLSFÖRTECKNINGHar deltagaren en hälsokonto?

På deltagaren i Plustoo.com ser du snabbt om deltagaren har ett hälsokonto eller inte, samt vilka tester som finns publicerade.

  • Rödmarkerad ruta = Hälsokonto saknas för deltagaren
  • Orangemarkerad ruta = Hälsokonto finns, men ett/flera test är ännu inte publicerade
  • Grönmarkerad ruta = Hälsokonto finns, och samtliga tester som kan publiceras är publicerade


Från deltagarens vy kan du hantera deltagaren samtliga tester. I vyn inne på ett test hanterar du det aktuella testet.Skapa hälsokonto om hälsokonto saknas (rött)

Klicka på knappen Skapa hälsokonto (röd markering) för att öppna ett nytt fönster.

  1. Fyll i deltagarens privata e-post samt upprepa samma e-post igen
  2. Välj vilka tester som ska publiceras
  3. Klicka på "Skapa hälsokonto och publicera markerade test"


OBSERVERA att svenskt personnummer krävs för att skapas ett hälsokonto (med BankID som inloggning).

Publicera tester om hälsokonto finns, men ett/flera test är opublicerade (gult)

 Klicka på knappen Publicera test på hälsokonto (röd markering) för att öppna ett nytt fönster.

  1. Se i listan vilka test som är publicerade (grön bock), och vilka som ännu är opublicerade (saknar markering)
  2. Välj vilka tester som ska publiceras
  3. Klicka på "Publicera test"Hälsokonto finns, och samtliga tester är publicerade (grönt)

När hälsokonto finns, och samtliga tester som kan publiceras är publicerade visas detta med en grön bock.
Om testet är publicerat på hälsokontot, sparas all ny information till deltagarens hälsokonto varje gång du klickar spara på testet i Plustoo.