Efter att deltagaren har besvarat en enkät via todaytoo.se får hen se sitt resultat direkt. Från resultatsidan får deltagaren själv välja om hen vill spara resultatet till sitt hälsokonto. Om deltagaren inte har ett hälsokonto sedan tidigare kan hen skapa ett direkt från resultatsidan.


Observera att när ni träffar deltagaren som själv skapat sitt Hälsokonto direkt efter besvarad enkät så har dessa redan ett Hälsokonto. Alla tillägg och ändringar, t ex mätvärden, konditionstest, anteckningar mm ni gör sparas automatiskt på deltagarens Hälsokonto så snart ni klickar Spara i Plustoo.


Deltagaren får inget nytt mejl om att ett test lagts till/ett nytt Hälsokonto skapats då testet redan finns på deltagarens Hälsokonto. 


Har hen valt inloggning med BankID loggar hen in på www.todaytoo.se med sitt personnummer + Mobila BankID. Har hen valt e-post + lösenord som inloggningssätt så använder hen det för att logga in och se sina uppdaterade/kompletterade resultat.


Deltagarens resultatsida efter besvarad enkät - översikt

Resultat sidan är uppdelad i fem sektioner .

  1. Bekräftelse att svaren har sparats
  2. Erbjudande att skapa hälsokonto eller spara resultat till ett befintligt hälsokonto
  3. Spegling av startsidan på hälsokontot- standardiserad text från HPI
  4. Spegling av startsidan på hälsokontot- Meddelande från Er
  5. Spegling av resultatsidan på hälsokontotDeltagarens resultatsida efter besvarad enkät - fördjupning


1. Bekräftelse att svaren har sparats
En statisk text som bestäms av HPI
2. Skapa hälsokonto

Deltagaren erbjuds att skapa hälsokonto med antingen Mobilt BankID eller E-post och Lösenord


Skapa hälsokonto med Mobilt BankIDSkapa hälsokonto med E-post och Lösenord
Spara resultat till befintligt hälsokonto
Om deltagaren har ett hälsokonto sen tidigare kan hen logga in på sitt konto direkt från resultatsidan.
3. Spegling av startsidan på hälsokontot - Standardiserad text från HPI

Vilken text som visas beror på vilken enkät deltagaren besvarat.4. Spegling av startsidan på hälsokontot - Meddelande från Er

Ni bestämmer själv vilken information som ska visas för deltagarna när de besvarat enkäten.
5. Spegling av resultatsidan på hälsokonto