Registrering

I HPI Blodprofil registrerar ni provsvaren från blodprovsmätningen. Ni kan välja att registrera alla värden som finns i Plustoo eller bara vissa. Endast de värden som registreras skrivs ut på deltagarens resultatblankett.


Förvalt är att resultatet visas som antingen grönt = Önskvärt eller Rött = Ej önskvärt utifrån de gräns/referensvärden som används vid Karolinska Universitetslaboratoriet.


Dela upp rött ej önskvärt i två nivåer: gul och röd nivå

För att få en mer nyanserad bild av de värden som ligger utanför gränsen för vad som är önskvärt går det att dela upp Ej önskvärt i två nivåer: gul och röd.  Den gula nivån kan aktiveras på en eller flera variabler.Anpassa gränsvärden utifrån era behov samt aktivera gul nivå

Gräns/referensvärdena för de olika variablerna samt texterna som förklarar de olika värdena går att justera i Plustoo. Längst ned i guiden hittar du en Excel-fil med de förvalda gräns/referensvärdena samt texterna. Ladda ned filen och justera efter era önskemål. Gul nivå aktiverar ni genom att skriva in gräns/referensvärden för gul nivå på en eller flera variabler. Mejla sedan den ifyllda Excel-filen till support@hpihealth.se så hjälper vi dig. Anpassade gränsvärden samt aktiverad gul nivå kostar inget extra.


För att vi lättare ska se vilka värden eller texter som ni vill ändra vill vi att ni gulmarkerar de rader i Exel-filen där ni har gjort ändringar.
Statistik

I statistiken presenteras gruppens resultat genom cirkeldiagram för varje variabel.Observera att det  endast är i de fall som den gula nivån är aktiverade som den visas i statistiken.