Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper, t.ex. tester som är genomförda under två olika tidspersioder eller två underorganisationer.

För att öppna statistikmenyn klickar du statistikikonen för den metod som statistikbearbetningen berör.För att göra en statistikbearbetning där du jämför du olika grupper klickar du på ikonen Jämför med annan grupp.JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA TIDSPERIODER PÅ SAMMA ORGANISATION

I vårt exempel har vi valt att jämöra Hälsoprofiler som är genomförda under 2020 med Hälsoprofiler som är genomföra under 2019 på organisationen Alterego AB


Välj organisation på fliken Organisation

När du väljer urvalet Jämför med annan grupp visas två identiska listor med de organisationer som är sparade i databasen. Bocka i kryssrutan för den organisation som du ska ta fram statistikrapporten i både kolumnen för Urval och Jämförelseurval.Val av organisation på fliken Kriterier


 1. Klicka på knappen Organisation i vänstra kolumnen (Urval) 
 2. Sök på organisationen
 3. Bocka för organisationen
 4. Klicka på Stäng
 5. Klicka på knappen Organisation i högra kolumnen (Jämförelseurval)
 6. Sök på organistionern
 7. Bocka för organisationen
 8. Klicka på Stäng
Ange datumintervall 

 1. Säkerställ att det är samma testnummer som är valt för både urval och jämförelseurval (vi rekommenderar Senaste)
 2. Fyll i datumintervall för när testerna för den senaste omgången genomfördes
 3. Fyll i datumintervall för när tester för den jämförande omgången genomfördes
 4. Klicka i Testnummer inom testdatum


Bearbeta statistiken

När du har gjort samtliga urval för din rapport klickar du på ikonen Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej!


När statistikbearbetningen är färdig kommer du direkt till fliken Resultat där godkända och eventuell underkända deltagare i aktuellt urval listas.I rutan Information längst till vänster listas information om testerna i grupperna Urval och Jämförelseurval. I vårt exempel rär testerna från 2020 Urval och testerna från 2019 Jämförelseurval 


Antal godkända tester= Hur många tester som blev godkända i statistikbearbetningen i respektive grupp baserat på det urval som gjorts.   


Första test = Datum för när det första testet i respektive urvalsgrupp är besvarad alternativ när första samtalet genomfördes. 


Sista test = Datum för när det sista testet i respektive urvalsgrupp är besvarad alternativ när sista samtalet genomfördes.


Beräknade konditionsvärden = Antal tester i respoektive urvalsgrupp som inkluderar Maximal syreupptagning från konditionstest på cykel (Endast Hälsoprofiler och Konditionstest)


Ej beräknade konditionsvärden = Antal tester (Endast H'lsoprofil) som inte inkluderar Maximal syreupptagning från konditionstest på cykel, dvs där deltagaren inte har genomfört konditionstestet men resterande resultat från testet tas med i statistiken. 


I rutan Godkända deltagare listas de deltagare som ingår i urvalet och har korrekt inmatade tester. 

 • Deltgare med ett A framför namnet har ett test som ingår i gruppen Urval. 
 • Deltagaren med ett B framför namnet har ett test som ingår i gruppen Jämförelseurval. 
 • Deltagare med både ett A och B framför namnet har tester som ingår i båda grupperna Urval och Jämförelseurval. 


I rutan Underkända deltagare/tester  listas de deltagare vars tester som inte är korrekt registrerade


Förtydliga urvalen på fliken Rapportinst. 

För att man lättare ska kunna tolka diagrammen vi en statistikbearbetning där man jämför grupper så är det bra om man förtydliga vilket grupp som avser urval respektive jämförelseurval.


I vårt exempel har vi skrivit Urvalstiteln 2020 och i kolumnen Jämförelseurval har vi skrivit urvalstiteln 2019