Om du ser följande fel beskrivet i bilden nedan så beror det sannolikt på ett av två ting:


1. Att du installerat Plustoo från annan webbläsare än MS Internet Explorer eller Edge.

2. Att du saknar eller har en föråldrad version av .NET Framework.

När du installerar Plustoo gör du det genom att gå till webbsidan https://deploy.se.prod.plustoo.com/ endast genom MS Internet Explorer eller Edge.
Google Chrome, Firefox, Opera eller någon annan webbläsare stöds inte.


Anledningen till felet ovan kan också bero på att datorklienten saknar eller har en föråldrad version av .NET Framework.
Plustoo installationen kräver .NET Framework 4.5.1 eller senare installerat på datorklienter som använder Plustoo.

Att det är just version 4.5.1 eller senare beror på att den versionen stödjer SHA256 SL-certifikat. Mer om SSL-certifikat finns beskrivet här:

http://support.hpinordic.se/support/solutions/articles/4000046461


VIKTIGT! Se till att uppdatera din datorklient genom Windows Update med valbar uppdatering för .NET Framework 4.5.1 eller senare version. 

Du hittar Windows Update som programikon i din Windows dator eller via kontrollpanelen.


* Kontrollpanelen\System och säkerhet\Windows UpdateBildtext: Exemplet ovan visar en valbar uppdatering för .NET Framework 4.5.2


Om användaren inte kan utföra uppdatering lokalt utan är beroende av en central uppdatering så meddela din IT avdelning om problemet. 


OBS! Plustoo stödjer inte datorer med Windows XP som operativ system sedan flera år tillbaka då också Microsoft inte ger support på produkten. 


Om du fortsätter använda Windows XP nu när supporten har upphört kan datorn vara sårbar för säkerhetsrisker och virus. 

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help


.NET Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. Den består av en samling komponenter som hanterar exekveringen av program som är skrivna speciellt för ramverket.

https://sv.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework


Om du ändå får problem så kopiera gärna texten som finns angivet under knappen "Information..." på fönstret av felmeddelandet. Skicka det till oss via skapa ett nytt ärende direkt från supportportalen.