För att kunna installera Plustoo måste man ha Windows installerat på sin dator.

Apple Mac datorer använder ett eget operativsystem som heter Mac OS X men kan via installerat virtualiseringsprogram eller fjärrskrivbord även köra Windows operativsystem på en Mac.


Plustoo är en komplex applikation som utvecklats tidigt för Windows användare. Tekniken har kommit en bra bit på väg men en konvertering till Mac version inte en bra lösning för någon av plattformarna just nu.


Windows användarna i Plustoo var fram tills 2014 100%. Trots att fler i branschen (främst skolor, studenter och egenföretagare) börjar använda Mac datorer så överstiger de inte ens 0,5% i dagsläget.

Vi vill dock ändå kunna bemöta Mac användarna och det finns flera bra alternativ att köra Plustoo på en Mac.


Nedan instruktioner och rekommendationer till dig eller ditt IT stöd.


1. Virtuella klienter.

Det finns flera olika bra tillverkare av virtuella klienter. Nedan några rekommenderade produkter:

Parallels Desktops, http://www.parallels.com/eu/

VMWare Fusion, http://www.vmware.com/se/products/fusion/

Bootcamp (GRATIS), https://www.apple.com/se/support/bootcamp/

VirtualBox (GRATIS)https://www.virtualbox.org/


OBS! Ingen av produkterna vi rekommenderar ovan ingår i vårt åtagande och inget vi kan ge support på. Har ni frågor om dessa produkter vänligen vänd er till respektive tillverkare eller din återförsäljare.


2. Installera Windows 7 eller Windows 8 från Microsoft.

Detta kräver att du har en Windows licens. Har du ingen måste du köpa en Windows licens hos din återförsäljare. Vänligen kontrollera senaste kravspecifikationen för Plustoo på vår hemsida. http://www.hpinordic.se/


Det finns flera bra guider hur du installerar Windows på en Mac med någon av de angivna virtuella klienterna ovan. Läs nedan en artikel från Microsoft.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj945492.aspx


3. Installera Plustoo.

Följ vår anvisning hur man installera Plustoo på länken nedan.

http://support.hpinordic.se/support/solutions/articles/184965Det finns också alternativ till virtuella klienter, det är Fjärrskrivbord, Citrix och VNC.


Anslut till fjärrskrivbord.

Om du har tillgång till en Windows dator på nätverket kan du installera Plustoo och använda datorns inbyggda fjärrskrivbord för att dela den datorn på nätverket. På så sätt kan du via en Mac installera en klient (länk nedan) som efter att du installerat den kan ansluta och öppna upp Windows datorn i din Mac. Du ansluter enkelt mot Windows datorns IP nummer.

http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=18140


Det finns flera andra bra tekniker för detta, t.ex. Citrix och VNC.

Mer om Citrix Terminalserver finns här:

http://support.hpinordic.se/support/solutions/articles/4000007346


Virtual Network Computing, VNC, är en programvara för skärmdelning och är plattformsoberoende. Det finns flera tillverkare och till ursprung en fri programvara.


OBS! Vi har inga åtaganden och kan inte ge support för dessa produkter och hänvisar därför till tillverkarna eller din återförsäljare.

VMware Fusion Support Center, http://www.vmware.com/se/support/fusion/

Parallels Support, http://www.parallels.com/eu/products/desktop/support/På HPI har vi framtida diskussioner på hur Plustoo ska utvecklas och fungera på de olika plattformarna.

Diskussioner och utvärdering av plattformsoberoende system finns och vi hoppas att kunna komma dit en dag, det är vårt mål. Exakt när och hur vet vi inte men självklart kommer vår applikation Plustoo fortsätta att utvecklas för framtiden.