HPI Health Profile Institute AB (HPI) behandlar personuppgifter enligt GDPR.


HPI är personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga.


HPI:s samarbetspartners är t ex företagshälsor, träningsanläggningar eller friskvårdsföretag som genomför Hälsoprofilbedömningar, Konditionstester mm.


Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


HPI vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda personuppgifter som samarbetspartnern har lagrade hos HPI, det innebär bland annat att:

  • Personuppgifterna lagras och hanteras med begränsad åtkomst så att obehöriga inte kan skaffa sig tillgång till densamma.  
  • Personuppgifterna inte används för något annat ändamål utöver vad som är nödvändigt för den tjänst HPI utför för samarbetspartnern.
  • Personuppgifterna lagras så att de inte kommer till skada vid brand, översvämning, stöld eller liknande.