INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAnteckningar medicinska kontroller och hälsoundersökning


I Plustoo.com kan du anteckna under genomförandet av en medicinsk kontroll, hälsoundersökning eller nyanställningsundersökning. 


I tjänsten medicinsk kontroll finns Anteckningar under menyalternativet Sammanfattning. I tjänsten hälsoundersökning följer Anteckningar med från menyalternativen Samtalsunderlag till Journaldokumentation.


Under Anteckningar (se grön pil) kan du anteckna:

  • Till deltagaren - hamnar i deltagarens hälsokonto
  • Till anamnesen - hamnar i sammanfattning till journalen
  • Till grupprapporten - anteckningar som du kan ta ut vid framtagning av grupprapport

  


Anteckningar Hälsoprofil m.fl.

I Plustoo.com kan du anteckna under genomförandet av en Hälsoprofil. Anteckningarna är till deltagaren och visas på hälsokontot och resultatutskriften.