INNEHÅLLSFÖRTECKNING


  

Varför göra ett urval?

Föreskriften om medicinska kontroller vid handintensivt arbete anger att man kan välja att endast undersöka de klinisk, som uppger att de har besvär kopplade till exponeringen (”Om arbetstagaren beskriver besvär, som kan misstänkas vara relaterade till handintensivt arbete, ska en klinisk undersökning genomföras i syfte att identifiera besvär och funktionsnedsättningar…” Ur AFS 2019:3 bilaga 2).


I MEBA-metoden ingår en screening/sållning genom att man via ett antal frågor och en enklare undersökning tar reda på vilka som har besvär och därmed ska genomgå en fullständig undersökning. Den logiken finns naturligtvis också när man utför MEBA i Plustoo. Det förfarandet kräver dock att man träffar individen. Det har kommit många önskemål om att man redan från hälsodeklarationen vill kunna avgöra vem som ska kallas för klinisk undersökning. HPI har därför valt att på prov utveckla en sådan funktion.

 


Kriterier för att anses vara i behov av klinisk undersökning

I ett första steg är reglerna för vad som är att anse som besvär fastställda på förhand. På sikt kommer detta kunna anges av varje vårdgivare/företagshälsa.

  • Diabetes, typ 1 eller 2 (överrisk för karpaltunnelsyndrom)
  • Förekomst av smärta/värk/obehag någon gång under de senaste 7 dagarna i nacke, axel, armbågar eller händer eller i ryggens övre del.
  • Förekomst av smärta/värk/obehag i någon av lokalisationerna de senaste 12 månaderna har besvarats med ”Ja, mycket ofta” eller ”Ja, ofta”.
  • Förekomst av smärta/värk/obehag i någon av lokalisationerna de senaste 12 månaderna har besvarats med ”Ja, ibland” OCH man har svarat att man tror att problemen kan orsakas av eller påverkas negativt av nuvarande arbetsuppgifter.


   

Ta reda på vilka som ska till klinisk undersökning

Hur du tar fram en lista på de som uppfyller kriteriet för klinisk undersökning kan du läsa om här Guide - Lista med deltagare för klinisk undersökning.


  

Medicinsk kontroll utan klinisk undersökning

Det är viktigt att ha i åtanke att också de som inte uppger besvär som föranleder klinisk undersökning har genomgått en medicinsk kontroll, som då inte inkluderat klinisk undersökning. Man kan alltså utfärda ett utlåtande om genomgången medicinsk kontroll till arbetsgivaren, utan att deltagaren varit på fysiskt besök. Det är då viktigt att man informerar deltagaren om att ett sådant utlåtande kommer att skickas och vad som kommer stå i det. Det kan till exempel göras i inbjudan till hälsodeklarationen.