Medicinska kontroller - Handintensivt arbete

Handintensivt arbete - Beskrivning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Bakgrund och förekomst   Syfte Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt 1§ att...
Tis, 5 dec., 2023 vid 4:01 E.M.
Handintensivt arbete - Uppdragsplanering
Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller: Uppdragsdialog Planering och administration Uppdragsdial...
Tors, 25 jan., 2024 vid 12:28 E.M.
Handintensivt arbete (MEBA) - Urval för klinisk undersökning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför göra ett urval? Kriterier för att anses vara i behov av klinisk undersökning Ta reda på vilka som ska till klinisk undersökn...
Tis, 5 dec., 2023 vid 4:31 E.M.
Handintensivt arbete (MEBA) Vibrationer - Lista med deltagare för klinisk undersökning
I statistiken kan du ta fram en deltagarlista på vilka medarbetare som uppgivit besvär och som ska genomgå klinisk undersökning.    INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...
Tis, 5 dec., 2023 vid 4:47 E.M.
Handintensivt arbete - Genomförande
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Genomförande medicinsk kontroll  Checklistor  Vid ankomst Besök utförare Efter besöket Kvalitetsindikatorer på utförande av tj...
Tis, 5 dec., 2023 vid 4:05 E.M.
Handintensivt arbete - Utförarens stöd i bedömning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte, bakgrund och beskrivning (öppnas i ny flik) Vad undersökningen ska innehålla Enligt 2019:3, bilaga 2   Förutsättningar f...
Tis, 5 dec., 2023 vid 4:07 E.M.
Handintensivt arbete - Återkoppling och grupprapport
I denna guide får du förslag på hur du kan återkoppla tillsammans med grupprapport. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återkoppling från den medicinska kontrollen ...
Fre, 8 dec., 2023 vid 3:30 E.M.