Handintensivt arbete - vilka ska genomgå klinisk undersökning?

I statistiken tar du fram en deltagarlista på vilka medarbetare som uppgivit besvär och som ska genomgå klinisk undersökning. 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Skapa rapport för Medicinsk kontroll

I Plustoo PC klickar du på "Skapa rapport" i huvudmenyn, och välj "Medicinsk kontroll".Välj vilka du vill inkludera i din rapport

1. Välj Handintensivt arbete på fliken Medicinsk kontroll 

Valet Handintensivt arbete ger den nya fliken "Handintensivt arbete" i statistiken, och det är där du gör urvalen för vilka deltagare du vill inkludera i din deltagarlista.
2. Välj Organisation/Underorganisation, Projekt eller Kriterier

Välj vilken grupp du vill inkludera i din rapport genom att välja aktuell:
3. Välj Testnr/-datum

Avgränsa eventuellt den valda Organisationen/Underorganisationen eller Projektet genom att välja:  

  • Vilket av deltagarens testnummer du vill inkludera. Vi rekommenderar att du i de allra flesta fall väljer "Senaste" för att inkludera varje deltagares senast genomförda Medicinska kontroll.
  • TIdsperiod när de Medicinska kontrollerna är genomförda, OCH om du avgränsar med tidsperiod, även välja "Testnummer inom testdatum" (eller "Testdatum inom projekt" om du i steg 2 valde grupp utifrån Projekt)

4. Välj ut deltagare baserat på deras svar om värk/smärta, arbetsrelaterade besvär, diabetes

På fliken Handintensivt arbete är "Inkludera alla deltagare som besvarat frågorna till Handintensivt arbete" förvalt, då inkluderas alla deltagare oavsett vad de svarat på frågorna.


För att skapa en anpassad deltagarlista, välj "Välj ut deltagare baserat på deras svar om värk/smärta, arbetsrelaterade besvär, diabetes" och bocka ur/i checkboxarna utifrån dina önskemål, tex:

  1. Du vill exkludera deltagare som ENDAST svarat att de upplever "vitnande fingrar vid fukt eller kyla", och inte upplever några andra besvär = då bockar du ur kryssrutan  "vitnande fingrar vid fukt eller kyla".
  2. Du vill endast inkludera deltagare som anger att "Besvären i nacke, axlar, skuldror, överarm / armbåge, underarm, hand har orsakats eller förvärrats av arbetet" = då bockar du ur "Nej" (och om du önskar även "Vet ej") under de respektive frågorna.

Bearbeta och ta fram deltagarlista med inkluderade deltagare

När du valt ut vilken grupp du vill titta på, klickar du på "Bearbeta".


Fliken "Resultat" visas och deltagarna listas som antingen "Inkluderade i vald statistikbearbetning" (mittenkolumnen) eller  "Exkluderade i vald statistikbearbetning" (högerkolumnen).


För att ta ut en lista på deltagarna, klicka på "Se deltagare och anteckningar" och välj i pop-upen om du vill ta ut en lista på Inkluderade eller Exkluderade deltagare. Välj sedan om du vill ta ut listan i Excel eller PDF. Klicka slutligenpå OK,