Handintensivt arbete - vilka ska genomgå klinisk undersökning?


Så här tas lista fram på vilka personer som uppgivit besvär och som ska genomgå klinisk undersökning i Plustoo. 

 


Skapa rapport för Medicinsk kontroll

Klicka på "Skapa rapport" i huvudmenyn, och välj "Medicinsk kontroll".Välj vilka du vill inkludera i din rapport

1. Välj Organisation/Underorganisation, Projekt eller Kriterier

Börja med att välja vilken grupp du vill inkludera i din rapport genom att välja aktuell:


Vill du avgränsa din grupp ytterligare efter tex kön, chefer, enskilda deltagare klickar du på "Utökat urval" för att ta fram fler flikar.
2. Välj Testnr/-datum

Avgränsa eventuellt den valda Organisationen/Underorganisationen eller Projektet genom att välja:  

  • Vilket av deltagarens testnummer du vill inkludera. Vi rekommenderar att du i de allra flesta fall väljer "Senaste" för att inkludera varje deltagares senast genomförda Medicinska kontroll.
  • TIdsperiod när de Medicinska kontrollerna är genomförda, OCH om du avgränsar med tidsperiod, även välja "Testnummer inom testdatum" (eller "Testdatum inom projekt" om du i steg 1 valde grupp utifrån Projekt)

3. Välj vilka resultat du vill inkludera (Klinisk undersökning obligatorisk eller inte)

På fliken "Inställningar" väljer du att inkludera kontrollen "Handintensivt arbete" (eller behåller förvalda "Alla" kontroller).


Förvalt inkluderas alla deltagare oavsett vilket resultat de fått på "Klinisk undersökning vid Handintensivt arbete". Vill du ta ut en lista på de deltagare som fått resultatet "Klinisk undersökning obligatorisk" väljer du som i exemplet nedan, dvs bockar ur alla andra utom "Klinisk undersökning obligatorisk". 

Vill du istället ta ut en lista på deltagare som fått resultatet "Klinisk undersökning inte obligatorisk, men kan utföras" väljer du det istället.


Om du "saknar" deltagare i ditt resultat, är ett tips att välja "En/flera frågor saknar svar" och/eller "Obesvarade" för att via Resultat öppna deltagarnas tester och eventuellt kompletter med de uppgifter som saknas för att testet ska bli komplett.

 

Bearbeta och ta fram deltagarlista med inkluderade deltagare

När du valt ut vilken grupp du vill titta på, klickar du på "Bearbeta".


Fliken "Resultat" visas och deltagarna listas som antingen "Inkluderade i vald statistikbearbetning" (mittenkolumnen) eller  "Exkluderade i vald statistikbearbetning" (högerkolumnen).


För att ta ut en lista på deltagarna, klicka på "Se deltagare och anteckningar" och välj i pop-upen om du vill ta ut en lista på Inkluderade eller Exkluderade deltagare. Välj sedan om du vill ta ut listan i Excel eller PDF. Klicka slutligenpå OK,