I statistiken kan du ta fram en deltagarlista på vilka medarbetare som uppgivit besvär och som ska genomgå klinisk undersökning. 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Skapa rapport för Medicinsk kontroll

I programvaran Plustoo klickar du på "Skapa rapport" i huvudmenyn, och välj "Medicinsk kontroll".


1. Välj Handintensivt arbete (MEBA) eller Vibrationer på fliken Medicinsk kontroll 

(För handintensivt arbete utan MEBA som undersökningsmetod, se sist i denna guide)


En ny flik visas vid samtliga av dessa val, och det är där du gör urvalen för vilka deltagare du vill inkludera i din deltagarlista.
2. Välj vilka deltagare du vill inkludera i rapporten

På den nya fliken väljer du vilka deltagare du vill inkludera.

 • Alternativ 1 - BLÅTT: Förvalt inkluderas samtliga deltagare, det vill säga både de uppfyllde urvalskriterierna för klinisk undersökning eller ej när de besvarade sin enkät, samt de deltagare som registrerats i Plustoo utan att besvara enkäten på förhand. 
 • Alternativ 2 - RÖTT: Väljer du när du vill filtrera ut deltagare baserat på ifall de när de besvarade sin enkät uppfyllde urvalskriterierna för klinisk undersökning eller ej. Två till val visas när du väljer alternativ 2
  • Val 1 - ORANGE: Väljer du när du endast vill inkludera deltagare som UPPFYLLER urvalskriterierna för klinisk undersökning
  • Val 2 - GRÖNT: Väljer du när du endast vill inkludera deltagare som INTE uppfyller urvalskriterierna för klinisk undersökning 3. Välj Organisation, Projekt, Datumintervall

Se guiden Grupprapport
4. Bearbeta och ta fram deltagarlista med inkluderade deltagare

När du valt ut vilken grupp du vill titta på, klickar du på "Bearbeta".


Fliken "Inkluderade deltagare" visas och deltagarna listas som antingen "Inkluderade i vald statistikbearbetning" (mittenkolumnen - röd markering) eller  "Exkluderade i vald statistikbearbetning" (högerkolumnen - blå markering).


För att ta ut en lista på deltagarna: 

 1. Klicka på "Visa deltagare och anteckningar"
 2. Välj i popup-fönstret om du vill ta ut en lista på Inkluderade (röd markering) eller Exkluderade deltagare (blå markering).
 3. Välj om du vill ta ut listan i Excel eller PDF.
 4. Klicka slutligen på OK.Handintensivt arbete (utan MEBA) på fliken Medicinsk kontroll

1. Välj ut deltagare baserat på deras svar om värk/smärta, arbetsrelaterade besvär, diabetes

På den nya fliken väljer du vilka deltagare du vill inkludera.

 • Alternativ 1 - BLÅTT: Förvalt inkluderas samtliga deltagare, det vill säga både de uppfyllde urvalskriterierna för klinisk undersökning eller ej när de besvarade sin enkät, samt de deltagare som registrerats i Plustoo utan att besvara enkäten på förhand. 
 • Alternativ 2 - RÖTT: Väljer du när du vill filtrera ut deltagare baserat på ifall de när de besvarade sin enkät uppfyllde urvalskriterierna för klinisk undersökning eller ej. Flera val visas när du väljer alternativ 2. Bocka ur/i checkboxarna utifrån dina önskemål, tex:
  1. Du vill exkludera deltagare som ENDAST svarat att de upplever "vitnande fingrar vid fukt eller kyla", och inte upplever några andra besvär = då bockar du ur kryssrutan  "vitnande fingrar vid fukt eller kyla".
  2. Du vill endast inkludera deltagare som anger att "Besvären i nacke, axlar, skuldror, överarm / armbåge, underarm, hand har orsakats eller förvärrats av arbetet" = då bockar du ur "Nej" (och om du önskar även "Vet ej") under de respektive frågorna.