INNEHÅLLSFÖRTECKNINGNär integration finns och deltagaren har svenskt personnummer

För er med integration till er journalprogramvara publicerar du enkelt deltagarnas resultat med ett knapptryck (grön markering).

 • I dagsläget finns möjlighet till integration med Webdoc, vid årsskiftet erbjuder vi även integration med CGM J4.
 • För närvarande erbjuds Publicera i journal för nedan tjänster. Vid årsskiftet kommer samtliga tjänster gå att publicera i journal med ett knapptryck. 
  • Hälsoundersökning i arbetslivet
  • Nyanställningsundersökning
  • Medicinska kontroller


I Medicinska kontroller publiceras Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande samt Sammanfattning automatiskt när Tjänstbarhetsintyget/Utlåtandet signeras.När integration eller svenskt personnummer saknas

Om ni saknar integration till er journalprogramvara, eller om deltagaren saknar svenskt personnummer i Plustoo, laddar du istället ned resultaten i PDF (röd markering) och lägger in manuellt i er journalprogramvara.

 • Visa i PDF erbjuds redan nu för samtliga våra tjänster
Enkel integration med flera positiva effekter 

 • Bättre digital arbetsmiljö
 • Kostnadseffektiva tidsbesparande arbetssätt
 • Hög kvalitet med minskad risk för fel, säkerställ patientsäkerhet
 • Samband mellan hälsa och arbetsmiljö
 • Ni får mer tid att vara experterBeställ integration med Webdoc

Mejla nedan uppgifter till support@hpi.se:

 • Namn på er företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör.
 • Kontaktuppgifter till ansvarig hos er, namn och e-postadress.
 • Att ni vill teckna avtal för att aktivera integrationen.