INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  


Integration Plustoo – Webdoc 

Nu finns möjligheten att överföra testresultat och intyg genom integration mellan Plustoo och Webdoc journalprogram.

 

Integrationen möjliggör överföring från Plustoo direkt in i Webdocs personjournal av:

  • Testresultat från genomförda tjänster
  • Tjänstbarhetsintyg eller utlåtande från tjänsten medicinska kontroller

  

Testresultatet överförs till journalen genom ett knapptryck och tjänstbarhetsintyget eller utlåtandet från medicinska kontroller sker per automatik efter digital signering.

 

Enkel integration med flera positiva effekter

  • Bättre arbetsmiljö för användarna på företagshälsorna
  • Kostnadseffektiva tidsbesparande arbetssätt
  • Hög kvalitet med minskad risk för fel.

 

 

Beställning Integration mellan Plustoo och Webdoc

För att aktivera integrationen mejla till support@hpihealth.se med nedan uppgifter:

  • Namn på er företagshälsa, hälso- eller arbetsmiljöaktör.
  • Kontaktuppgifter till ansvarig hos er, namn och e-postadress.
  • Att ni vill teckna avtal för att aktivera integrationen.

 

  

Så här fungerar det

När funktionen är aktiverad sker överföring av tjänstbarhetsintyg eller utlåtande från medicinska kontroller per automatik efter digital signering. 

   

OBS! Tänk på att deltagaren måste ha ett fullständigt personnummer i Plustoo för att resultatet ska kunna föras över.

 

För överföring av testresultat från övriga tjänster följer du stegen 1 till 3 för att skicka över resultat av valt test i listan till deltagarens journal i Webdoc. 

 


Efter att du tryckt på knappen ”Skicka” får du en bekräftelse.