Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller: 

   

Uppdragsdialog

 • Arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter från medicinska kontroller.
 • Arbetsgivarens syfte med kontrollen.
 • Beskriv föreskriftens syfte med medicinska kontroller, i förhållande till deltagaren (förhindra ohälsa och hitta tidiga tecken på sådan) respektive arbetsgivaren (del i det systematiska arbetsmiljöarbetet). Beskriv hur ev andra syften arbetsgivaren har kan uppfyllas.
 • Eftersök hur riskbedömningen gjorts och avgränsningen av vilka som ska delta och inte.
 • Informera arbetsgivarens om dess skyldigheter gällande anordnande och hur ni som expertresurs bistår i det (att beställning av tjänsten innefattar att sambandsbedömning och återkoppling på individ- och gruppnivå, se Anordnandet och återkoppling enligt föreskriften).
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till individen (t ex förändringar i levnadsvanor) och huruvida arbetsgivaren har intresse att stötta i sådan beteendeförändring. 
 • Beskriv syftet med gruppstatistik (dokumentation) och att för att den ska bli rätt behöver man göra organisationsträdet rätt från början.
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till arbetsgivaren efter kontrollen.
 • Beskriv hälsokonto och arbetsgivarkonto. Läs mer om arbetsgivarkontot här. 

   

Planering och administration

 • Planera hur grupprapporten ska vara uppbyggd tillsammans med arbetsgivaren – Hur denne vill följa upp statistik. Detta påverkar hur ni bygger organisationsstrukturen med toppnivå och med eventuella avdelningar (nivåer)
 • Beställ anpassad enkätlänk i plustoo.com 
 • Välj organisation och säkerställ rätt organisationsstruktur i plustoo.com 
 • Välj arbetsgivare (för leverans av bl. a grupprapport via arbetsgivarkontot) i plustoo.com 
 • Planera prissättning, tidsåtgång och bokningar utifrån det aktuella syftet.
 • Planera vilken läkare som ska genomföra kontrollerna och förutsättningarna för denne att känna till deltagarnas arbetsförhållanden.
 • Besluta om uppföljning (när nästa uppdrag rekommenderas)
 • Ge gärna deltagaren en bokningstid 5-10 minuter innan själva bokningen, så att lite tid finns att svara på hälsodeklarationen vid ankomst, om deltagaren glömt fylla i den innan.


Anordnandet och återkoppling enligt föreskriften


Föreskrifter om anordnandet av medicinska kontroller ur AFS 2019:3


Föreskrifter om återkoppling från medicinska kontroller


Föreskrifter om när medicinsk kontroll för nattarbete ska anordnas


Föreskrifter om vem som får utföra undersökningen och hur den ska gå till (AFS 2019:3, bilaga 3)

 

 

Samt ur AV:s vägledning för utförare