Nyanställningsundersökning

Vid en ny anställning eller inför nya arbetsuppgifter är det viktigt att få en bild av en medarbetares hälsotillstånd. I tjänsten ingår frågor om hälsa och levnadsvanor. Utifrån svaren på frågorna och vad som är relevant till det aktuella arbetet, genomförs undersökning och intervju.

 

Vi rekommenderar Nyanställningsundersökning:

 • För att säkerställa att medarbetare inför anställning har ett hälsotillstånd eller levnadsvanor som inte äventyrar egna eller kollegors säkerhet utifrån krav i aktuella arbetsmiljön.
 • För att undersöka om medarbetaren har något hälsotillstånd arbetsgivaren bör ta hänsyn till, eller som gör att vissa arbetsuppgifter bör undvikas.


Så genomförs en Nyanställningsundersökning:

 1. Deltagaren besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagaren får en länk till Nyanställningsundersökningen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 5–6 minuter att besvara. Frågorna i denna enkät handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse, arbetsförmåga och sjukdom. Alla svar behandlas konfidentiellt.

 2. Mätning och eventuell provtagning
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och eventuella arbetsuppgifter.

 3. Deltagaren får se sitt resultat och intyg på sitt hälsokonto
   
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv samt ta del av intyg.

 4. Arbetsgivaren erhåller intyg
  Arbetsgivaren erhåller intyg om genomförd nyanställningsundersökning.